Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Gorffennaf 2006

Cyfanswm yr ymwelwyr - Ac amrywiad o 2005:

  2006-07 2006-07 2005    
Amgueddfa Go Iawn Targed Go Iawn Amrywiad o'r Targed Cynnydd/Lleihad ar 2005
        No. % No. %
Caerdydd 23,036 28,000 26,657 -4,964 -17.7 -3,621 -13.6
Sain Ffagan 72,898 84,000 82,927 -11,102 -13.2 -10,029 -12.1
Rhufeinig 11,339 12,000 12,733 -661 -5.5 -1,394 -10.9
Gwlân 1,989 2,000 2,055 -143 -7.2 -418 -18.3
Llechi 19,026 18,000 15,962 1,026 5.7 3,064 19.2
Big Pit 17,192 18,500 19,663 -1,308 -7.1 -2,471 -12.6
y Glannau 33,398 22,000   11,398 51.8    
Cyfanswm 178,878 184,500 159,997 -5,754 -3.12 -14,869 -9.29