Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Mehefin 2006

Cyfanswm yr ymwelwyr - Ac amrywiad o 2005:

  2006-07 2006-07 2005    
Amgueddfa Go Iawn Targed Go Iawn Amrywiad o'r Targed Cynnydd/Lleihad ar 2005
        No. % No. %
Caerdydd 18,430 23,000 22,029 -4,570 -19.9 -3,599 -16.3
Sain Ffagan 56,719 64,000 55,363 -7,281 -11.4 1,356 2.4
Rhufeinig 6,162 7,000 7,401 -838 -12.0 -1,239 -16.7
Gwlân 1,857 2,000 2,275 -143 -7.2 -418 -18.3
Llechi 14,128 13,000 13,727 1,128 8.7 401 2.9
Big Pit 15,152 15,000 17,242 152 1.0 -2,090 -12.1
y Glannau 16,232 20,000   -3,768 -18.8    
Cyfanswm 128,680 144,000 118,037 -15,320 -10.64 -5,589 -4.73