Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Mai 2006

Cyfanswm yr ymwelwyr - Ac amrywiad o 2005:

  2006-07 2006-07 2005    
Amgueddfa Go Iawn Targed Go Iawn Amrywiad o'r Targed Cynnydd/Lleihad ar 2005
        No. % No. %
Caerdydd 21,383 22,000 26,088 -617 -2.8 -4,705 -18.0
Sain Ffagan 64,054 66,000 73,568 -1,946 -2.9 -9,514 -12.9
Rhufeinig 7,870 7,000 7,346 870 12.4 524 7.1
Gwlân 1,662 2,000 1,982 -338 -16.9 -320 -16.1
Llechi 12,883 11,000 12,128 1,883 17.1 755 6.2
Big Pit 17,375 18,000 18,611 -625 -3.5 -1,236 -6.6
y Glannau 14,326 17,000   -2,674 -15.7    
Cyfanswm 139,553 143,000 139,723 -3,447 -2.41 -14,496 -10.37