Rydych chi yn:  >   >   > 

Bwyd a Diod Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

[delwedd: Ystafell De Gwalia, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru]

[delwedd: Bwyty'r Fro, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru]

[delwedd: Bwyty'r Fro, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru]

[delwedd: Bwyty Bardi, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru]

[delwedd: Bwyty Bardi, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru]

[delwedd: Bwyty Bardi, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru]

[delwedd: Ystafell De Gwalia, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru]

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer prosiect Ailddatblygu’r Amgueddfa, mae Bwyty’r Fro wedi cael ei gau. Er hynny, mae man bwyta newydd wedi’i agor yn ddiweddar, Yr Odyn. Mae’r adeilad ar hen safle’r crochendy a darperir bwyd a diodydd cynnes ac oer yno.

Ystafell De draddodiadol o'r 1930au sydd i fyny'r llofft yn Siop Gwalia ac mae'n gwerthu cinio ysgafn a the'r prynhawn.

Gwerthir hufen iâ blasus Mary's Farmhouse, heb unrhyw ychwanegion ym Mwyty'r Fro, Bwyty Bardi ac o gwmpas y safle.

Mae cadeiriau uchel ar gael i fabanod yn y safleoedd uchod.

Mae sawl ardal i fwyta tu allan yn yr awyr agored ar y safle ac y mae Popty'r Dderwen yn gwerthu bara a byrbrydiau eraill.

Hanes ar Log

Oeddech chi'n gwybod bod modd llogi'r Amgueddfa am bob math o ddigwyddiadau corfforaethol a phreifat? Mae'r Amgueddfa'n lle unigryw i gynnal cyfarfod, achlysur lansio, brecwast priodas neu gynhadledd. Mae Elior Restaurants yn gweithio mewn partneriaeth â'r Amgueddfa i gynnig arlwyaeth a gwasanaeth o ansawdd eithriadol. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Anwen Sault-Jones ar (029) 2057 3500.

Manylion Cyswllt

Am fanylion cyswllt ar gyfer y cyfleusterau arlwyo yn yr Amgueddfa Genedlaethol, croeso i chi ein ffonio ni'n uniongyrchol ar (029) 20569426.

Yr Odyn

11.00am–4.00pm

Ystafell De Gwalia

11.00am–4.00pm
[Ar Agor ar penwythnosau’n unig Tach – Chwef]

Bwtri’r Castell

11.00am – 4.00pm
[Ar Agor Mawrth – Hydref yn unig]

Am Elior

Darperir arlwy yn fewnol gan yr arlwywr sector celfyddydau a threftadaeth arbenigol, Elior. Mae'r tîm profiadol hwn yn darparu bwydlenni sy'n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail. Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Gwybodaeth

Sain Ffagan, Caerdydd
Ar agor 10am-5pm bob dydd

Ffôn:
(029) 2057 3500

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Parcio ceir: £3.50 y car y dydd.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd (yn gynnwys oriau agor dros y Nadolig)

digwyddiadau

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.