Rydych chi yn:  >   >   > 

Bwyty a Siop Goffi Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweithiau Celf 1900-1930au

Mae arddangosfaRichard Wilson i’w gweld yn lle ein gweithiau celf 1900-1930au am y tro. Byddant yn dychwelyd ar 20 Rhagfyr.

Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Mae Bwyty Oriel ar islawr yr Amgueddfa'n gwerthu cinio cynnes ac oer (12pm-2.30pm), amrywiaeth o frechdanau a baguettes, cawl cartref, cacennau a diodydd poeth ac oer. Rydyn ni'n croesawu teuluoedd ac mae pecynnau cinio, prif brydau bach a phrydau arbennig ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol ar gael i blant.

Mae'r Siop Goffi yn y Brif Neuadd ac yn lle wych i fwynhau yr adeilad ei hun. Yma rydyn ni'n gwerthu dewis o gacennau cartref a brechdanau, ynghyd â diodydd poeth ac oer.

Mae cadeiriau uchel ar gael i fabanod yn y ddau le.

Partïon plant

Beth am gynnal parti pen-blwydd eich plentyn yma? Mae digonedd o adloniant i'w diddanu nhw am oriau – o'r deinosoriaid i'r amrywiaeth o weithgareddau yn Canolfan Ddarganfod Clore. Gallwn ni ofalu am y bwyd a'r diod gyda dewis o brydau oer a phoeth, pwdinau a diodydd.

Ymweliadau grŵp

Os ydych chi'n bwriadu dod â grŵp, cysylltwch â ni cyn dod i drefnu lluniaeth wrth gyrraedd, amser cinio neu cyn gadael am bris arbennig.

Byddai'n dda pe baech chi'n gallu ein rhybuddio ni ymlaen llaw am grwpiau mawr fydd yn dod i'r Amgueddfa, er mwyn ein galluogi ni i gynllunio ar gyfer eich ymweliad - diolch.

» Mwy o wybodaeth am ymweliadau grŵp

Manylion cyswllt

Am fanylion cyswllt ar gyfer y cyfleusterau arlwyo, croeso i chi ein ffonio ni ar (029) 20573336.

Oriau agor

Oriel Fawr - Bwyty

Dydd Mawrth–Gwener 10am–2.30pm
Penwythnosau, Gwyliau Banc a gwyliau ysgol 10am–3pm

Bwydlen Oriel

Oriel Fach - Siop Goffi

10.30am–4.30pm

Gwledda a chynadledda

Mae'r Amgueddfa'n lle gwych i gynnal digwyddiadau ac mae cyfleusterau ar gael i'w llogi. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Neil Harrison ar (029) 20573387.

Masnach Deg

Mae te, coffi a melysion MASNACH DEG ar gael

Masnach Deg
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.