Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Polisïau Rheolaeth Casgliadau - Ystyriaethau Moesegol

Mae gan bob amgueddfa gasgliadau sy'n cael eu cadw er budd y gymuned y mae yn ei gwasanaethu. O'r herwydd, mae gan amgueddfeydd ddyletswydd i weithredu er lles y cyhoedd yng nghyswllt stiwardiaeth y casgliadau. Mae'r angen i amgueddfeydd weithredu yn foesegol yn sail i'r egwyddor hon. Yn wir mae saith egwyddor yr Arglwydd Nolan ynglŷn â bywyd cyhoeddus, a gyflwynir isod, yr un mor addas ar gyfer gweithwyr amgueddfeydd ag unrhyw wasanaeth cyhoeddus arall. Maent hefyd yn addas ar gyfer unigolion ar fyrddau llywodraethu amgueddfeydd. Y saith egwyddor yw:

Mae Amgueddfa Cymru yn cymeradwyo Côd Moesegol Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac mae'n ceisio sicrhau fod pob aelod staff a phob aelod o'i fwrdd llywodraethu yn arfer yr egwyddorion sydd ynddo.