Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Petrology

PETROLOGY

Mae gan yr Adran Ddaeareg dros fil o sbesimenau o lo o bedwar ban byd yn ei chasgliadau.

Glo Cymreig yw dros 800 o’r sbesimenau. Casglwyd llawer ohonynt ddechrau’r 1900au pan roedd glo’n cael ei gloddio o lofeydd dwfn dan y ddaear. Mae’r rhan fwyaf o’r llefydd hyn yn hollol anhygyrch erbyn hyn, ac mae’r darnau yn y casgliad yn unigryw. Defnyddir llawer o’r sbesimenau ar gyfer gwaith ymchwil...DARLLEN MWY