Rydych chi yn:  > 

Hyfforddiant TGCh

Tŷ'r Gerddi
Tŷ'r Gerddi
Ystafell

Croeso i dudalennau gwe Amgueddfeydd Cymru. Mae’r tudalennau hyn yn cyd-fynd â’r gwasanaeth hyfforddi ac yn rhoi manylion cyrsiau cyfredol a chyrsiau newydd.

Rydyn ni wedi teilwra cyfres ddiddorol o gyrsiau TGCh yn arbennig ar gyfer athrawon. Rydyn ni wedi seilio cynnwys y cwrs ar ein dulliau llwyddiannus wrth hyfforddi staff addysg a staff eraill Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru.

Yn ystod y cyrsiau, gallwch chi gynhyrchu adnoddau ac offer defnyddiol drwy roi’r sgiliau a’r wybodaeth rydych chi’n eu dysgu ar waith yn y fan a’r lle.

Chris Bowler sy’n cynllunio ac yn cyflwyno’r cyrsiau.

Mae athrawon wedi arbrofi â’r cyrsiau a’u gwerthuso o ran pa mor berthnasol ydyn nhw i’r swydd. Mae hyn yn golygu bod cynnwys yr holl gyrsiau’n berthnasol i’r ystafell ddosbarth.

Mae Chris wedi hyfforddi fel athro ac mae’n deall bod athrawon yn chwilio am gyrsiau sy’n adeiladu ar sylfaen gadarn o wybodaeth am eu pwnc i ddysgu a helpu plant gan ddefnyddio TGCh. Mae angen iddyn nhw fod yn gallu cynhyrchu cymhorthion dysgu fel taflenni gwaith a chyflwyniadau’n gyflym ac i safon uchel. Mae cynnwys y cyrsiau a’r amcanion dysgu’n datrys yr anghenion gan ddefnyddio’r offer pwerus sydd ar gael yn y feddalwedd. Cewch chi elwa ar gymorth am ddim gyda’r rhaglenni ar ôl y cwrs hefyd.

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau eu cynnal yn ein Hystafelloedd Hyfforddi TG yng nghefndir hardd Castell Sain Ffagan yn Amgueddfa Werin Cymru. Mae yna leoedd parcio am ddim, ac mae cinio a diodydd yn gynwysedig yn y pris. Byddwch chi’n gweithio ar eich cyfrifiadur eich hun â monitor sgrîn gwastad TFT a chewch lyfr cwrs i’w gadw. Mae’r cwrs yn gyfeillgar ac yn anffurfiol a byddwn ni’n croesawu cwestiynau – rhai syml a chymhleth!

Mae rhai o’r cyrsiau’n cynnwys gweithgareddau ymarferol yn nhiroedd yr Amgueddfa Werin a chyngor arbenigol oddi wrth staff dylunio a ffotograffiaeth proffesiynol yr Amgueddfa.

Defnyddiwch y dolenni i bori drwy galendr y cyrsiau a manylion cynnwys y cyrsiau.

Dewch nôl i’r tudalennau hyn yn gyson i gael gwybodaeth amhrisiadwy, cynghorion a chynigion, ac adnoddau i’w lawrlwytho a’u defnyddio yn y dosbarth.