4. Materion Curadurol a Chasgliadau

5. Gwybodaeth marchnata

6. Llogi corfforaethol


1. Gwybodaeth am AOCC

1.1 Swyddogion a Chyfarwyddwyr

Rhestr o’r Cyfarwyddwr Cyffredinol a’r Cyfarwyddwyr ynghyd â bywgraffiadau

Rhestr o’r Llywydd, yr Is-Lywydd, y Trysorydd ac aelodau’r cyngor ynghyd â’u bywgraffiadau

1.2 Adroddiadau, Cynlluniau a Strategaethau

Adroddiad blynyddol

 • 1997 – 2002: Ar gael ar y wefan
 • Cyn 1997:Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
  Mae stoc cyfyngedig o fersiynau printiedig wedi’u rhwymo ar gael. Neu os hoffech weld y fersiwn papur, gallwch drefnu apwyntiad drwy’r Llyfrgellydd yn AOC neu AWC.

Adroddiad Ariannol (blynyddol)

 • 1997 - 2003: Ar gael ar y wefan
 • Cyn 1997: Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
  Mae stoc cyfyngedig o fersiynau printiedig wedi’u rhwymo ar gael. Neu gellir gweld copi papurdrwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Cynllun Corfforaethol

 • 2002 - 2007: Ar gael ar y wefan
 • Cyn 2002: Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Gweinyddiaeth.

Llythyrau gorchwyl AOCC oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru

 • Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Gweinyddiaeth. (Bydd y llythyr ar gael mis ar ôl iddo ddod i law oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru).

Cymru y genedl ddiwydiannol gyntaf – gwella mynediad i gasgliadau diwydiannol AOCC – 1998

 • Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
 • Gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Adolygiad pum mlynedd

- Papur ymgynghori ar Adolygiad Pum Mlynedd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (Rhagfyr 2000)

 • Ar gael ar y wefan
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

- Adroddiad terfynol

 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Siarter a Statudau

 • Ar gael ar y wefan
 • Gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.
1.3 Cofnodion

Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor:

 • O 28 Gorffennaf 2000 hyd heddiw: Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Gweinyddiaeth
 • Neu gellir gweld copi drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.
 • Bydd y cofnodion ar gael tua 3 mis ar ôl y cyfnod y maent yn cyfeirio ato.

Amserlen cyfarfodydd agored y Cyngor a’r Llys

 • Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Gweinyddiaeth, neu gellir gweld copi drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.
1.4 Gweithio mewn Partneriaeth

Papurau ymgynghori AOCC

-Proses arddangos gweithiau celf

 • Ar gael ar y wefan
 • Neu gellir gweld copi drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

- Rhestr o ymatebion i’r papur ymgynghori ar arddangos gweithiau celf

 • Gellir gweld copi drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.
1.5 Polisïau Mewnol AOCC

Côd ymarfer ar gwynion

 • Ar gael ar y wefan
 • Neu gellir gweld copi drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Polisi Iechyd a Diogelwch

 • Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Adnoddau Dynol.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Polisïau cyfleoedd cyfartal

 • Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Adnoddau Dynol.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Hyfforddiant a datblygiad staff

 • Ar gael ar y wefan.
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Adnoddau Dynol.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Polisi dwyieithrwydd

 • Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Gweinyddiaeth.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Polisi Amddiffyn Plant

 • Ar gael ar y wefan
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Gweinyddiaeth.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.
1.6 Rhoddwyr a Chymwynaswyr

Rhestr o noddwyr a phobl sydd wedi rhoi rhoddion ariannol o dros £250 oni bai eu bod wedi gofyn am gael aros yn anhysbys.


2. AOCC – NEWYDDION A GWYBODAETH CYFREDOL

2.1 Newyddion Cyfredol

Datganiadau i’r wasg

 • Datganiadau i’r wasg cyfredolAr gael ar y wefan
 • Mae copïau ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa. Neu gellir gweld copïau drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.
 • Datganiadau o’r archif ar gael i’w gweld drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Premier – cyhoeddiad newyddion i gynulleidfaoedd o fydd-ddeiliaid yn cynnig gwybodaeth am y casgliadau a’r gweithgareddau.

 • Mae copïau ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
2.2. Swyddi

Gwybodaeth am ddisgrifiadau swyddi, gwybodaeth am swyddi sydd ar gael.

2.3 Niferoedd ymwelwyr

Ffigurau ymwelwyr a gwybodaeth gysylltiedig ar gyfer holl safleoedd AOCC.

 • Ar gael ar y wefan
 • Gellir cael ffigurau archif o ran Niferoedd Ymwelwyr drwy wneud cais i’r Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
 • Bydd adroddiadau ar gael tua 6 mis ar ôl y cyfnod y maent yn cyfeirio ato.

3. GWASANAETHAU A GWEITHGAREDDAU ADDYSGOL

3.1 Cyhoeddiadau ar CD

Her y Rhufeiniaid

CD ROM y Teulu Celtaidd

 • I’w brynu - cysylltwch ag Adran Addysg yr Amgueddfa.

4. MATERION CURADUROL A CHASGLIADAU

- gwybodaeth i bobl sydd am ddefnyddio casgliadau, gwasanaethau a chyngor arbenigol yr Amgueddfa

4.1 Gwybodaeth am gasgliadau

Disgrifiad o holl adrannau AOCC, cysylltiadau â gwybodaeth sy’n berthnasol i’w casgliadau a’u gweithredoedd.

Ar gael ar y wefan:

Amodau benthyg a gwybodaeth ar gyfer amgueddfeydd sy’n dymuno benthyca gwrthrychau gan AOCC.

4.2 Rhaglenni Ymchwil

Rhestr o grantiau a ddyfarnwyd yn ystod y flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn flaenorol.

 • Ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.

Rhestr o raglenni ymchwil cyfredol.

 • Ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.

Adroddiadau ymchwil.

 • Ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.

Polisi ymchwil.

 • Ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
4.3 Casgliadau

- gwybodaeth am y gwrthrychau a’r sbesimenau sydd yng ngofal AOCC

Rhestr o gronfeydd data a chatalogau o gasgliadau ar y we.

Rhestr o gatalogau o gasgliadau sydd ar gael ar ffurf printiedig.

 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
 • neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i'r Llyfrgellwyr yn AOG ac AWC

Rhestr o gyhoeddiadau a phapurau academaidd.

4.4 Adroddiadau, Polisïau a Gweithdrefnau Curadurol

Adroddiadau Cadwraeth – casgliadau diwydiannol

 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Pennaeth Cadwraeth.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Polisïau Rheoli Casgliadau

 • Ar gael ar y wefan.
 • Neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

Polisïau Caffael a Gwaredu

ar gyfer: Celf; Archaeoleg a Nwmismateg; Daeareg; Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol; Diwydiant; Hanes Cymdeithasol

 • Ar gael ar y wefan.
 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r adran guradurol berthnasol - neu gellir gweld copi papur drwy wneud cais i’r Llyfrgellwyr yn AOC neu AWC.

5. Gwybodaeth Farchnata

5.1 Digwyddiadau

Ymlaen – rhestr o ddigwyddiadau cyfredol ac sy’n dod i AOCC

Rhestr o’r oriau agor a’r cyfleusterau sydd ar gael ar bob safle

Ar gael ar y wefan:

Calendr – hen gyhoeddiad yn disgrifio digwyddiadau a gweithgareddau yn AOCC

 • Mae copïau papur ar gael drwy wneud cais i’r Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
5.2 Gwybodaeth am safleoedd AOCC

Taflenni safle – gorolwg o’r gwasanaethau sydd ar gael ar bob safle

Ar gael ar y wefan:

Canllaw mynediad – yn cynnig disgrifiad o’r adnoddau mynediad corfforol ar gyfer pob safle

Ar gael ar y wefan:

Llawlyfr/canllaw safle ar gyfer pob safle

Ar gael ar y wefan:

Canllawiau'r Brand

 • Mae copi ar gael drwy wneud cais i’r Ysgrifenydd yr Amgueddfa.
5.3 Gwybodaeth hyrwyddo

Taflenni safle – gorolwg o’r gwasanaethau sydd ar gael ar bob safle

 • gweler 2.4 Gwybodaeth Safle AOCC

Premier – cyhoeddiad newyddion ar gyfer cynulleidfaoedd o fydd-ddeiliaid yn cynnig gwybodaeth am gasgliadau a gweithgareddau

 • gweler 2.1 Newyddion cyfoes

Taflenni a phosteri – ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau penodol


6. Llogi Corfforaethol

6.1 Llogi Corfforaethol

Rhestr o’r gwasanaethau sydd ar gael i’w llogi yn AOCC

 • Ar gael ar y wefan.: - I gael rhagor o wybodaeth ac archebu, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Ymwelwyr.
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.