Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 10

Medi 7

Claddedigaeth
Claddedigaeth
Y darddell o ben y craen casglu ffrwythau
Y darddell o ben y craen casglu ffrwythau
Y tir o amgylch y ffwrn o ben y craen casglu ffrwythau
Y tir o amgylch y ffwrn o ben y craen casglu ffrwythau
Llun cyffredinol o Gloddiad Ffos y Darddell
Llun cyffredinol o Gloddiad Ffos y Darddell o ben y craen casglu ffrwythau

Y newyddion yn gryno

Wrth i'r tymor olaf brysur ddirwyn i ben, mae'r tîm yn gweithio fel lladd nadroedd i brosesu'r darganfyddiadau a chwblhau'r cofnodion archeolegol. Mae darganfyddiadau newydd yn ein helpu i ddeall adeiladwaith y ffwrn.

Mark Redknap

Mae gweithgareddau heddiw wedi bod yn amrywiol iawn - gwaith tynnu lluniau gan Kevin Thomas, ffotograffydd yr Amgueddfa, yn bwrw golwg dros y safle o ben craen casglu ffrwythau; a deall adeiladwaith y ffwrn unwaith ac am byth a dyfalu sut y gweithiai. Byddai'r trwch o haenau tanio ac ail-leinio sy'n gorwedd mewn pant yn dueddol o gael eu boddi heb ddraeniad, ac fe gafwyd hyd i draen, wedi'i leinio â cherrig, ynghyd â gwli yn arwain o waelod y ffwrn tua'r de, ac yna drwy wal gan ddraenio i mewn i ddyddodion tomen sbwriel ar lefel isel y tu hwnt i'r llecyn. Heddiw, paratowyd adran newydd i chi: 'barn y tîm!' - gweler y bwletin nesaf.

Mark Lodwick

Rydym bron â gorffen; yfory yw diwrnod olaf y tymor olaf! Treuliwyd ddoe a heddiw i wneud yn siwˆr bod gennym doriadau, cynlluniau, ffotograffau a chofnodion o'r holl archeoleg a ddarganfuwyd gennym. Rhwng y cofnodi gwnaed tipyn o waith cloddio ychwanegol. Llwyddwyd i lwyr ddatgelu ffos ym mhen gorllewinol y cloddiad ffos, a nodwyd gyntaf yn 1997.

Mae'r gladdedigaeth, y credwn, bellach, ei bod hi'n ferch yn ei hugeiniau cynnar, wedi'i chofnodi'n fanwl, ei chodi'n ofalus a'i phacio.

Yn olaf, diolch i'r tîm mwyaf medrus, parod ei gymwynas a hapus rydw i wedi cydweithio ag e' ers tro byd.

Brian

Treuliwyd y diwrnodau diwethaf yn ceisio deall adeiladwaith mewnol adeilad y ffwrn, wrth i ddau dwll postyn ddod i'r amlwg ger ochr ddeheuol yr adeilad ac un twll postyn mawr ar yr ochr orllewinol. Rydym wedi cloddio rhan o'r draen i'r de o'r adeilad, sy'n gorwedd yn union uwchlaw'r ffos.

Edrychwyd ar ambell lecyn arall diddorol eu golwg ac fe gafwyd hyd i ffos hanner-cron, a oedd yn perthyn i gyfnod arall, i'r gogledd o'r ffwrn.

Evan

Ar ddiwedd y dydd ddoe penderfynwyd rhoi'r gorau i olchi darganfyddiadau er sicrhau y bydd yr esgyrn yn sych, neu bron yn sych, erbyn y daw hi'n amser i'w pacio a'u cludo yn ôl i'r Amgueddfa. Heddiw, canolbwyntiais ar osod darganfyddiadau mewn bagiau a'u cofnodi, tra oedd rhai o'r gwirfoddolwyr yn gweithio'n galed yn gogrwn, gyda chymorth dŵr, cymaint â phosib o ddyddodion y darddell. Gan fod amser yn drech na ni, eir â gweddillion y gogrwn yn ôl i'r Amgueddfa er mwyn eu didoli.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.