Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 8

Medi 3

Cyffiniau'r darddell
Cyffiniau'r darddell
Cyffiniau'r darddell
Cyffiniau'r darddell
Rhan ddeheuol Cloddiad Ffos y Darddell
Rhan ddeheuol Cloddiad Ffos y Darddell, yn dangos dyddodion du'r domen sbwriel
Rhai o'r nodweddion a gloddiwyd yng Nghloddiad Ffos y Darddell
Rhai o'r nodweddion a gloddiwyd yng Nghloddiad Ffos y Darddell
Un o sawl bwcedaid o esgyrn
Un o sawl bwcedaid o esgyrn y cafwyd hyd iddynt yn nyddodion y domen sbwriel (Amanda sydd yn y llun)
Cloddio'r dyddodion o amgylch ceg y darddell
Cloddio'r dyddodion o amgylch ceg y darddell

Y newyddion yn gryno

Mae mwy o ddarganfyddiadau o'r darddell a'r domen sbwriel yn dal i lethu'r tîm â gwrthrychau.

Mark Redknap

Mae pob diwrnod yn y darddell yn esgor ar ddarganfyddiadau newydd. Heddiw cloddiwyd nifer o ffosydd agen gennym er mwyn cadarnhau bod yr ymylfeini uchaf, ar yr ochr ogleddol, wedi llithro i mewn i siltiau'r pwll. Gorweddai glan wreiddiol y pwll tua metr y tu ôl iddynt, yn y gornel ogledd-orllewinol. Cafwyd bod siltiau dwrlawn y llecyn hwn yn llawn gweddillion organig, gan gynnwys peth pren a choesynnau planhigion.

Mark Lodwick

Parhau y mae'r gwaith o gloddio a dyfalu diben y gyfres o gwlïau bas y tybiwn iddynt gael eu creu er mwyn dargyfeirio dŵr daear o nodweddion megis y ffwrn. Heddiw cyrhaeddon ni haen waelodol dyddodion y domen sbwriel mewn un man, gan ddarganfod pridd claddedig oddi tani.

Brian

Dechreuwyd cloddio dwy ffos ychwanegol, ar ochr orllewinol prif Gloddiad Ffos y Darddell, er mwyn astudio dyddodion y domen sbwriel, a byddwn yn achwilio'r ffosydd yn ystod y diwrnodau nesaf. Rydym hefyd wedi dechrau paratoi toriad yng nghanol ochr ddeheuol y cloddiad ffos. Fel arall, canolbwyntiwyd y gwaith yng nghyffiniau'r ffwrn er mwyn ceisio datrys patrwm y ffosydd ac i edrych am arwyddion adeiladwaith.

Evan

Mae esgyrn anifeiliaid yn dal i lifo fesul bwcedaid o'r domen sbwriel. A hithau'n ddechrau'r wythnos olaf gallwn ond gobeithio am dywydd sychu da er sicrhau y bydd popeth sydd wedi'i olchi ac sydd eto i'w olchi yn barod i'w roi mewn bagiau erbyn dydd Gwener.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.