Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 7

Awst 31

Cloddio'r dyddodion canoloesol cynnar yn y darddell
Cloddio'r dyddodion canoloesol cynnar yn y darddell
Y pydew yng Nghloddiad Ffos y Man Poeth wedi'i gwblhau
Y pydew yng Nghloddiad Ffos y Man Poeth wedi'i gwblhau
Y tir o amgylch y ffwrn yng Nghloddiad Ffos y Darddell
Y tir o amgylch y ffwrn yng Nghloddiad Ffos y Darddell
golchi esgyrn anifeiliaid yn parhau
Work continues washing the animal bone
Esgyrn anifeiliaid
... Esgyrn anifeiliaid a mwy fyth ohonynt

Y newyddion yn gryno

Mae Cloddiad Ffos y Man Poeth wedi'i gwblhau (gweler y llun) ac mae Evan yn boddi dan bentwr o ddarganfyddiadau wrth i'r tîm symud yn eu blaenau i glirio tomen sbwriel yn dyddio o'r canoloesoedd cynnar.

Mark Redknap

Gan bwyll bach rydym yn datgelu cynnwys dyddodion canoloesol cynnar y darddell. Hyd yma cafwyd ynddynt lawer o esgyrn anifeiliaid, rhai darnau bach o haearn (gan gynnwys dau lafn cyllell) a phwysau plwm bach (a ddarganfuwyd heddiw). Rhoddir y silt i gyd mewn bagiau fel y gellir ei ogrwn gyda chymorth dŵr yn y man prosesu darganfyddiadau. Gwaetha'r modd, mae arwyddion clir bod mur deheuol y darddell wedi'i ddifrodi gan doriad mwy diweddar (o bosib gan beiriant cloddio).

Mark Lodwick

Treuliais y ddeuddydd diwethaf yn goruchwylio'r gwaith o symud haenau'r domen sbwriel i gyfeiriad pen deheuol y cloddiad ffos. Crynhodd yr haenau hyn wrth i bobl y canoloesoedd cynnar waredu sbwriel, ac maent, fel arfer, yn cynnwys llawer iawn o esgyrn anifeiliaid sy'n darparu tystiolaeth dda o'r hyn yr oedd trigolion y closdir yn ei fwyta, yn ogystal â chadw Evan a'i dim prosesu yn brysur!

Brian

Wedi dau ddiwrnod heb law roedd y safle'n sych iawn, gan ei gwneud hi'n anodd i weld y nodweddion pridd llai amlwg. O ganlyniad, gofynnais i rai ddoe i helpu Mark Lodwick i gludo ymaith ddefnydd y domen sbwriel o ben deheuol y safle. Yna, ar ddiwedd y dydd, aed ati i frwsio'r safle cyn y glaw disgwyliedig gyda'r nos, ac nid ofer y gwaith oherwydd y bore 'ma roedd y nodweddion i'w gweld yn glir yn dilyn y glaw trwm. Heddiw canolbwyntiwyd ar edrych ar rai o'r nodweddion hyn, gan gynnwys toriadau ychwanegol drwy'r gwliau bas ar ochr orllewinol y safle, archwilio un neu ddau o'r tyllau pyst ger ymyl gogleddol y cloddiad ffos, ac ymgymryd a mwy o waith o amgylch y ffwrn. O ganlyniad, cafwyd hyd i dystiolaeth o ffos ddraenio, yn dyddio o wahanol gyfnodau, yn amgylchynu ochr ogleddol y ffwrn.

Evan

Mae esgyrn anifeiliaid yn llifo i mewn ar gyfer eu prosesu - bwcedeidiau ohonynt yn achos yr hyn a ddaw o ddyddodion y domen sbwriel yng Nghloddiad Ffos y Darddell. Er mai cael a chael yw hi, rydym yn llwyddo i olchi'r cyfan ond ar draul gogrwn, gyda chymorth dŵr, y defnydd mae Mark Redknap yn codi o'r darddell ei hunan.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.