Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 6

Awst 29

John a'r freuan
John a'r freuan
Gwaith caled yng Nghloddiad Ffos y Darddell
Gwaith caled yng Nghloddiad Ffos y Darddell
Y darddell ei hunan
Y darddell ei hunan
Cloddiad Ffos y Fynedfa
Cloddiad Ffos y Fynedfa, wrth edrych ar hyd y ffos. Mae cerrig yn dynodi, yn fras, naill ben y ffos, a rhyngddynt mae'r fynedfa.

Y newyddion yn gryno

Mae popeth wedi'i ganolbwyntio ar Gloddiad Ffos y Darddell wrth i nodweddion gael eu cloddio a'u datguddio.

Mark Redknap

Ers y diweddariad diwethaf mae'r gwaith o ddehongli'r archeoleg wedi symud yn ei flaen yn sylweddol. Mae'n amlwg bod y nodweddion yng Nghloddiad Ffos y Darddell ar ffurf naill ai ffosydd neu bydewau/dyllau pyst bach, ac rydym wedi symud ymaith y rhan fwyaf o'r dyddodion diweddar yn y pwll er mwyn datgelu mwy o wal gadarn, a godwyd ar ei ochr ddeheuol yn ystod y cyfnod canoloesol cynnar. Cafwyd hyd i nifer o wrthrychau bach haearn - a'r mwyaf diddorol yn eu plith yw llafn cyllell fach o ran uchaf yr haen ganoloesol gynnar. Diolch i'r tîm i gyd am sicrhau bod y gwaith yn mynd rhagddo'n ardderchog!

Mark Lodwick

Heblaw am y darddell ei hunan, mae gweddill Cloddiad Ffos y Darddell yn dal i ddwyn i'r amlwg nodweddion archeolegol diddorol. Rydym wedi cael hyd i ddarn o balmant cymen sydd wedi sigo i mewn i bridd du gerllaw'r ffwrn, ac fe gafodd John (un o'r cloddwyr) hyd i freuan gyflawn yn llenwad uchaf pydew crwn. Yn ogystal, ym mhen deheuol y cloddiad ffos rydym wedi darganfod haen sy'n hynod debyg i'r dyddodion tomen sbwriel a gloddiwyd gennym ymhellach i'r gorllewin, dair blynedd yn ôl.

Brian

Mae gwaith hofio yn chwarter gogledd-orllewinol Cloddiad Ffos y Darddell yn dal i daflu goleuni ar nodweddion ar ffurf cyfres o ffosydd a gwlïau, y rhan fwyaf ohonynt yn ymddangosiadol fas, sy'n torri ar draws ei gilydd. Rydym wedi cloddio un o'r ffosydd hyn, a oedd yn derfyn cae yn ôl pob tebyg, ac roedd tua 0.5m o ddyfnder.

Evan

Heddiw oedd y diwrnod llawn cyntaf a dreuliwyd yn prosesu'r darganfyddiadau. Bu dau o'r gwirfoddolwyr (Amanda ac Aimee) yn helpu i olchi'r esgyrn anifeiliaid. Hyd yn hyn rydym yn drech na'r gwaith a dim ond darganfyddiadau heddiw sydd ar ôl i'w golchi yfory.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.