Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 5

Awst 27

 Pydew ac ynddo ddarganfyddiadau'n dyddio o'r 10fed ganrif
Lleoliad y 'Man Poeth' a ddatgelwyd gan yr arolwg geoffisegol? Pydew ac ynddo ddarganfyddiadau'n dyddio o'r 10fed ganrif
Nodweddion archeolegol yng Nghloddiad Ffos y Darddell
Nodweddion archeolegol yng Nghloddiad Ffos y Darddell
Y darddell ei hunan
Y darddell ei hunan
Cloddiad Ffos y Fynedfa
Cloddiad Ffos y Fynedfa, a phen y ffos allanol yn ymddangos ar waelod y llun
Copa Eryri o'r safle
Copa Eryri o'r safle
Copaon Eryri o'r safle

Y newyddion yn gryno

Agorwyd dau gloddiad ffos newydd, y naill ar draws mynedfa'r closdir a'r llall ar draws y man poeth a ddatgelwyd ddoe gan arolwg geoffisegol. Yn y cyfamser, cwblhawyd y gwaith glanhau yng Nghloddiad Ffos y Darddell, ac mae'r cloddio go iawn wedi dechrau.

Mark Redknap

Mae'r darddell yn dechrau ildio ei chyfrinachau! Rydym wedi bod wrthi'n cwblhau'r gwaith o gloddio siltiau gwaelodol yn hanner gogleddol y pwll. Yma mae lensys o raean tywodlyd a silt llwyd wedi ildio nifer fawr o esgyrn anifeiliaid, rhai ac arnynt olion cigyddio a'u lliw gwreiddiol. Mae'n bosibl mai clawr dros darddiad y darddell, sy'n dal i lifo'n ddi-baid o doriad y cloddiad, yw un maen mawr llorweddol.

Mae'r mynediad a'r ffosydd mewnol ac allanol yn ymddangos bellach yn y cloddiad ffos a leolwyd gennym i astudio'r nodweddion hyn (gweler 'Cloddiad Ffos y Fynedfa' yn adran 'Y Safle' ar y wefan hon). Yn un o'n cloddiadau ffos newydd ('Cloddiad Ffos y Man Poeth') credir bod pydew mawr yn dyddio o'r 10fed ganrif (mae wedi ildio darnau o hoelen haearn a darn o ingot arian) ond erys ei ddiben yn ansicr.

Mark Lodwick

Ddoe llwyddais i wneud tipyn o waith cloddio yn y cloddiad ffos ger y darddell, gan fod rhai darganfyddiadau archeolegol trawiadol yn dechrau ymddangos, gan gynnwys rhannau posibl o furiau a cherrig llorio gerllaw'r ffwrn a ddarganfuwyd gennym y llynedd. Heddiw, ymunodd Dave (tirfesurydd y safle) â'r tîm, felly treuliais lawer o'm hamser yn trosglwyddo'r cyfrifoldebau tirfesuro iddo.

Brian

Ddoe cludwyd ymaith, mor gyflym â phosib, y rhan fwyaf o'r uwchbridd a oedd yn weddill allan o Gloddiad Ffos y Darddell. Heddiw, wedi diwrnod o law trwm, roedd y safle'n ddelfrydol ar gyfer hofio, felly fe gychwynnais yn y gornel ogledd-orllewinol gan grafu modfedd neu ddwy oddi ar yr wyneb er mwyn gwneud rhai o'r nodweddion rydym wedi'u darganfod yn fwy eglur. Yn ystod y prynhawn, dechreuodd tri o'r gwirfoddolwyr - Vince, Francis a John - gloddio tair o'r nodweddion mwyaf amlwg a chlir.

Evan

Mae mwy a mwy o ddarganfyddiadau yn dod i'r amlwg ac felly mae'r gwaith o'u prosesu yn hawlio hanner o'm hamser. Treuliwyd y gweddill o'm hamser yn helpu i agor Cloddiad Ffos y Fynedfa.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.