Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cofnodion cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr

Rhaid cymeradwyo'r cofnodion yn y cyfarfod dilynol. Mae amserlen y cyfarfodydd yn golygu, felly, y bydd tua saith mis o oedi cyn iddynt ymddangos ar ein gwefan.