Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 4

Awst 24

Yn gwaredu dŵr o'r darddell, gyda chymorth pwmp a bwcedi
Yn gwaredu dŵr o'r darddell, gyda chymorth pwmp a bwcedi
Y ffwrn wedi'i datguddio ar gyfer dyddio archeomagnetig
Y ffwrn wedi'i datguddio ar gyfer dyddio archeomagnetig
Brian wrthi'n gweithio ym mhen arall cloddiad ffos y darddell
Brian wrthi'n gweithio ym mhen arall cloddiad ffos y darddell
Mark Lodwick yn tirfesuro'i ffordd yn ôl i'r safle
Mark Lodwick yn tirfesuro'i ffordd yn ôl i'r safle

Y newyddion yn gryno

Pwmpio dŵr o'r cloddiadau ffos, dyddio archeomagnetig, a chwilio am anomaleddau geoffisegol. Mae'r oll yn rhan o waith y tîm ar Ynys Môn.

Mark Redknap

Rydym wedi dechrau gweithio o ddifri yng nghloddiad ffos y darddell ac, wedi i ni gael gafael ar bwmp dŵr, roedd modd i ni wacáu'r dŵr o'r darddell ei hunan y bore 'ma a dechrau glanhau'r hyn a ddaeth i'r amlwg y llynedd. Rydym hefyd wedi agor cloddiad ffos bach dros anomaledd magnetig wedi'i leoli y tu allan i'r closdir, ar ochr ddwyreiniol y safle (gweler 'Cloddiad ffos y man poeth' yn adran y safle ar y wefan hon), er mwyn darganfod ei oedran a'i ddiben. Yn ogystal, rydym wedi samplu'r ffwrn ar gyfer dyddio archeomagnetig (techneg sy'n defnyddio newidiadau i faes magnetig y Ddaear gyda threiglad amser i ddyddio gronynnau o glai llosg). Bellach, llwyddwyd i adnabod nifer o leininau clai, y naill yn dilyn y llall (atgyweiriadau i adeiladwaith y ffwrn); mae'n amlwg roedd pobi bara'n bwysig!

Mark Lodwick

Roeddwn yn ôl ar y safle heddiw ar ôl treulio peth amser yn tirfesuro (gweler y diweddariad blaenorol), ac ar ôl torchi llewys wnes dipyn o waith caled. Cefais gyfle, hefyd, i helpu Dr Peter Rauxloh (Gwasanaethau Arbennig Amgueddfa Llundain) i gofnodi ei samplau o'r ffwrn ar gyfer dyddio archeomagnetig.

Brian

Erbyn diwedd y pumed diwrnod roedd y rhan fwyaf o hanner gogleddol cloddiad ffos y darddell wedi'i hofi'n lân a deuai mwy o nodweddion i'r golwg. Mae'r uwchbridd wedi'i gludo ymaith o hanner deheuol y cloddiad ffos a chwblhawyd peth o'r gwaith glanhau. Ar ochr orllewinol y prif gloddiad ffos ailddarganfuwyd cloddiad ffos agen, a gloddiwyd yn 1997, ac ar hyn o bryd mae'r llenwad a roddwyd yn ôl ynddo yn cael ei gludo ymaith. Mae pawb wedi bod yn gweithio'n galed iawn, iawn.

Evan

Dydw i ddim wedi bod ar gyfyl sied y darganfyddiadau yn ystod y ddeuddydd diwethaf. Fodd bynnag, mae darganfyddiadau yn dechrau pentyrru (o ganlyniad, yn bennaf, i'r gwaith datgelu metel mewn caeau eraill), felly bydd yn rhaid imi dreulio rhywfaint o amser yno yfory.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.