Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 3

Awst 22

pwll canoloesol cynnar
The south side of the early medieval pool is defined by an alignment of large stones (either a platform or a kerb).
Gwaith yn mynd rhagddo ar ymyl y pwll
Gwaith yn mynd rhagddo ar ymyl y pwll
Glaw neu hindda, mae'r gwaith o agor y cloddiadau ffos yn mynd rhagddo
Glaw neu hindda, mae'r gwaith o agor y cloddiadau ffos yn mynd rhagddo

Y newyddion yn gryno

Ymgymerwyd â pheth gwaith geoffisegol o amgylch y prif safle, ar ran y tîm... yn y cyfamser mae'r gwaith o lanhau'r cloddiadau ffos yn parhau.

Mark Redknap

Rydym wedi dechrau lleoli ochr ddeheuol y pwll canoloesol cynnar yn un o'n cloddiadau ffos, ac mae nodweddion yn dechrau ymddangos yng nghloddiad ffos Brian hefyd. Mae Mike Hamilton o Goleg Prifysgol Cymru, Casnewydd, wedi bod yn ymgymryd ag arolygon geoffisegol o glwstwr cytiau caeedig posib (yn dyddio o'r cyfnod Brythonig-Rufeinig?), ac ar lecyn i'r gogledd o'r closdir canoloesol cynnar. Diolch i'w waith mae gennym, bellach, nifer o anomaleddau diddorol i'w harchwilio, a byddwn yn bwrw golwg ar y rhain yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mark Lodwick

Rydw i wedi cael fy esgymuno o'r safle am y diwrnodau nesaf, er mwyn tirfesuro, a pharatoi cynllun manwl wedi'i gyfuchlinio, o'r clwstwr cytiau caeedig. Dylai hyn ein caniatáu ni i archwilio'r llwyfannau cytiau a'r cloddiau sydd mor anodd i'w gweld drwy'r isdyfiant.

Brian

Rydym wedi llwyddo i glirio tua hanner fy nghloddiad ffos i, a hofiwyd tua chwarter yn ddigon da i ddatguddio nifer o nodweddion yn y chwarter gogledd-ddwyreiniol - pyllau, ffosydd a gwlïau yn croesi ei gilydd, yn ôl pob tebyg, ond mae eu perthynas a'u hunion faint yn aneglur ar hyn o bryd. Mae llenwadau'r rhan fwyaf o'r nodweddion hyn yn lled ddu ac yn cynnwys llawer o ddefnydd llosg.

Evan

Mae Archie (un o'r datgelyddwyr metel a ddarganfu'r safle) wedi bod yn ailarchwilio'r cae lle darganfuwyd darnau arian Carolingaidd yn dyddio o'r nawfed ganrif rai blynyddoedd yn ôl, ac yno cafwyd hyd i geiniog arian Siarl Eofn. Fel arall, ychydig yw'r darganfyddiadau sydd wedi dod i'r fei, gan ein bod ni'n dal i symud yr uwchbridd. Mae hyn yn golygu fy mod i wedi treulio'r rhan fwyaf o'm hamser ar y safle.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.