Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 2

Awst 20

Pin efydd yn dyddio o'r canoloesoedd cynnar
Un o ddarganfyddiadau cyntaf o'r safle - pin efydd yn dyddio o'r canoloesoedd cynnar
Mark Lodwick yn dechrau'r gwaith o dirfesuro
Mark Lodwick yn dechrau'r gwaith o dirfesuro
Brian yn glanhau'r cloddiadau ffos newydd
Brian yn prysur lanhau'r cloddiadau ffos newydd

Y newyddion yn gryno

Mae'r tîm wedi cyrraedd y safle ac maen nhw eisoes wedi dechrau agor cloddiadau ffos (gweler y cynllun yn adran 'Y Safle' ar y wefan hon). Mae pethau o ddiddordeb archeolegol eisoes wedi dechrau ymddangos.

Mark Redknap

Mae'n gynnar yn y prynhawn ar ein diwrnod cyntaf o gloddio, ac mae nodweddion eisoes wedi dod i'r golwg yn y prif gloddiad ffos (yn union i'r gorllewin o'r darddell) - cafwyd hyd i'r ffwrn a ddarganfuwyd y llynedd ac mae clytiau o bridd tywyll a cherrig gerllaw yn dynodi gweithgaredd canoloesol cynnar.

Mark Lodwick

Dechreuad gwlyb i dymor arall! Treuliwyd y diwrnod a hanner diwethaf yn ymbalfalu yn yr isdyfiant mewn ymgais i ddod o hyd i orsafoedd tirfesuro'r blynyddoedd blaenorol, ac mewn ymdrech i sefydlu grid y safle dros wyneb y cae.

Brian

Dyma ddechrau glanhau'r safle, unioni ymyl gogleddol y safle a glanhau'r tir o amgylch y darddell. Canolbwyntir ar lanhau'r safle gyda chymorth hof cyn gynted ag y bo modd, tra bod y pridd yn llaith (heb fod yn rhy wlyb nac yn rhy sych). Rydym wedi dechrau gwneud hyn o amgylch y ffwrn.

Evan

Gan mai megis dechrau yw'r gwaith cloddio, does dim galw am brosesu darganfyddiadau, felly nawr bod sied y darganfyddiadau ar ei thraed mae gen i gyfle i dreulio ychydig ddiwrnodau'n cloddio ar y safle.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.