Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 1

Y flwyddyn hyd yma: Hydref 2000 - Gorffennaf 2001

Un o'r penglogau
Un o'r penglogau wedi'i pharatoi ar gyfer adluniad a baratoir ym Mhrifysgol Manceinion
Mark Redknap yng nghwmni Roger, Archie a Pete
Mark Redknap yng nghwmni Roger, Archie a Pete ar achlysur lansio ei lyfr Digging for Vikings

Y newyddion yn gryno

Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur i'r tîm oddi ar ddiwedd tymor cloddio 2000, a gwelwyd nifer o ddatblygiadau newydd. Mae darganfyddiadau'r cloddiad wedi bod yn destun papurau cynhadledd, arddangosfeydd, a dadansoddiad, tra bod cyfrol Mark Redknap, Y Llychlynwyr yng Nghymru, wedi esgor ar lawer o gyhoeddusrwydd i waith y tîm.

Ac yn olaf ond nid y lleiaf, derbyniodd y wefan hon gymeradwyaeth arbennig yng Ngwobrau Archeolegol Prydain 2000.

Newyddion gan y tîm

Yn gynnar ym mis Mehefin 2001 aed â'r penglogau o'r pum claddfa a ddarganfuwyd yn 1998 a 1999 i Brifysgol Manceinion er mwyn iddynt asesu eu haddasrwydd ar gyfer adlunio'r wynebau. Erbyn y flwyddyn nesaf, gobeithio, bydd modd i ni ddarganfod sut olwg oedd ar y bobl hyn.

Ers hynny, rydw i wedi bod yn datblygu cynnwys arddangosfa ar gyfer y dyfodol ar adlunio archeolegol, a fydd yn rhoi sylw i'r wedd yma ar brosiect Llanbedr-goch.

Yn gynharach ym mis Gorffennaf paratowyd arddangosfa gennym a roes sylw i lawer o'r darganfyddiadau o'r cloddiadau i gyd-fynd â Chynhadledd Ryngwladol Cymdeithas Archeoleg y Canoloesoedd, 'Viking Settlement in Britain and Ireland', a drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru. Mae'r darganfyddiadau hyn i'w gweld ger y fynedfa i Oriel Cymru yn y Canoloesoedd.

Ar ddiwrnod cyntaf y gynhadledd hefyd gwelwyd cyhoeddi fy nghyfrol i, Y Llychlynwyr yng Nghymru, sydd yn rhoi sylw arbennig i'r safle. Daeth Roger (y tirfeddiannwr), Archie a Pete (datgelyddwyr metel y safle) i Gaerdydd ar gyfer y lansiad. Rhoddodd eu hymweliad gyfle i ni ddangos iddynt rywfaint o'r gwaith diweddar a wnaed ar y darganfyddiadau a'r data a gasglwyd o Lanbedr-goch yn ystod y saith mlynedd blaenorol.

Cafodd Roger gyfle i weld beth a ddigwyddodd i'r holl wrthrychau pwysig y mae ef, fel arfer, ond yn cael cip arnynt cyn eu bod nhw'n cael eu danfon yn ddiymdroi i'r amgueddfa i'w trin.

Ers hynny, rhoddwyd y sylw i waith cloddio eleni. Y tro yma, nid oes gennym grwˆp mawr o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac felly rydym wedi bod wrthi'n ddyfal yn recriwtio cloddwyr. Mewn dim o dro bydd yn rhaid mynd i'r afael â'r paratoadau terfynol a hel offer ynghyd . . .

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.