Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 9

HANES YR YMGYRCH: BWLETIN 9 - 30/8/2000

Mark Redknap - dal i gael trefn wrth y ffynnon.
Mark Redknap - dal i gael trefn wrth y ffynnon.
Y llwybr cobls sy'n arwain at y ffynnon.
Y llwybr cobls sy'n arwain at y ffynnon.
Ffos Mark Lodwick.
Ffos Mark Lodwick.
Gweithio yn ffos y lloc.
Gweithio yn ffos y lloc.
Y crymgladdiad yn ffos Mark Lodwick.
Y crymgladdiad yn ffos Mark Lodwick.
Gweithio ar y darganfyddiadau.
Gweithio ar y darganfyddiadau.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Daw Evan o hyd i lwybr sy'n arwain i gyfeiriad y ffynnon ac mae Mark Lodwick yn pendroni ynghylch dyddiad y crymgladdiad.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Yn ystod y dyddiau diwethaf fe gymerwyd camau breision wrth ddod i ddeall ffos y ffynnon lle mae Evan yn cloddio. Er gwaethaf peth tystiolaeth bod clirio a dympio wedi digwydd yn ddiweddar, rydyn ni wedi darganfod dyddodiad llwyd tywyll dan gerrig a thywod modern. Efallai ei fod yn haen o fewn pwll canoloesol cynnar. Fe ddaethpwyd o hyd i esgyrn anifeiliaid, cregyn a darn arian Edmwnd (939-46) yn yr haen yma. Wrth i mi ysgrifennu hyn o lith, rydym yn pwmpio dŵ o'r rhan sydd wedi'i chloddio - mae'n dal i fod yn bwll effeithiol ar ôl cynifer o flynyddoedd! Roedd y cerrig palmant eraill tua'r gogledd yn arfer bod y rhan o lwybr wedi'i adeiladau'n ofalus i lawr at y ffynnon- llwybr pwysig o fewn y lloc yn y 9fed/10fed ganrif. Erbyn hyn rydym yn dechrau ailfeddwl ynghylch ein dehongliad o gerrig tebyg yn rhan ogleddol y ffos. Yn wreiddiol roedden ni'n meddwl mai rhan o adeilad oedden nhw, ond mae'n bosib mai rhan o'r un llwybr yn parhau sydd yma."

DR MARK REDKNAP

EVAN CHAPMAN - AROLYGU FFOS Y FFYNNON

"Roedd dydd Gwener yn anodd gan fod y safle mor sych. Felly pan ddaeth y glaw trwm gyda'r nos, o safbwynt archaeolegol fe gafodd groeso mawr - er nad oedd lawn mor boblogaidd gyda'r bobl sy'n gwersylla.

Dyma'r wythnos olaf, ac mae angen i ni ystyried o ddifrif beth allwn ni ei gyflawni yn yr amser sy'n weddill. Bydd angen canolbwyntio ar ran ogleddol y ffos lle mae ardaloedd helaeth o gobls a fflacs wedi dod i'r amlwg erbyn hyn. Mae'r gwaith yn parhau hefyd yng ngwaelod y ffynnon, lle mae'n ymddangos bod nifer o haenau wedi goroesi."

EVAN CHAPMAN

MARK LODWICK - AROLYGU FFOS Y LLOC

"Yr wythnos olaf o'n blaenau ac fe fu'r tîm yn brysur yn cloddio'r gwahanol nodweddion oddi mewn i wal y lloc, er mwyn ceisio gweld ym mha drefn y cawson nhw eu gosod.

Bu'r gwaith cloddio yn ffos y bedd yn araf oherwydd bod yr esgyrn mor frau. Mae cnofilod wedi gwneud difrod yn y bedd hefyd. Yn anffodus, ddeues i ddim o hyd i briddlestri bicer, ond mae gobaith o hyd y bydd yno nwyddau claddu i gadarnhau dyddiad Oes Efydd Gynnar. Os nad oes arteffactau y gellir eu dyddio gyda'r claddiad, fe allwn ni fynd am ddyddiad radiocarbon gan ddefnyddio un o esgyrn y goes uchaf, sydd mewn cyflwr da.

Erbyn diwedd dydd Sul, fe ddaethom o hyd i waelod ein hail doraid trwy ffos y lloc. Yn ddiddorol iawn, mae'r proffil yn wahanol i'r toriad arall sydd gwpl o fetrau i ffwrdd."

MARK LODWICK

HEATHER JACKSON - AROLYGYDD DARGANFYDDIADAU

"Mae'r gwaith prosesu darganfyddiadau yn mynd yn dda. Rwy'n llwyddo i ymdopi â chofnodi'r gwaith metel, ac ati, a gobeithio fy mod yn dysgu'r myfyrwyr sut i adnabod y gwahanol ddeunyddiau sy'n dod i'r fei ar y safle. Y darganfyddiadau mwyaf cyffredin yma yw esgyrn anifeiliaid a gwrthrychau haearn, ond rydyn ni wedi dod ar draws crochenwaith, gwydr, fflintiau wedi'u trin, gwrthrychau plwm, arian ac aloi copr. Mae'n rhoi pleser mawr i mi bod y myfyrwyr yn gwella eu sgiliau adnabod ar ôl treulio diwrnod yn y sied ddarganfyddiadau.

Fy mhrif dasg yr wythnos yma yw'r arnofio. Mae'r pridd yn gleiog iawn, yn enwedig llenwad y bedd yn ffos Mark, ac mae hyn yn golygu bod y gwaith arnofio a hidlo yn boenus o araf deg. Fodd bynnag, mae rhai o'r nodweddion cynhanesyddol wedi cynhyrchu llawer iawn o gnau cyll llosg, gan wneud y gwaith yn werth chweil o'm safbwynt i."

HEATHER JACKSON

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.