Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 7

HANES YR YMGYRCH: BWLETIN 7 - 25/8/2000

Ffos Evan yn cael ei hestyn
Ffos Evan yn cael ei hestyn (i ddatgelu mwy ar yr adeilad posibl).
Ffos Evan yn cael ei hestyn eto
Ffos Evan yn cael ei hestyn eto (i ddatgelu mwy o'r ardal losg).
Mark Redknap yn cloddio rhan o ffasnydd gwisg o ffos Evan.
Mark Redknap yn cloddio rhan o ffasnydd gwisg o ffos Evan.
Ffos Mark Lodwick.
Ffos Mark Lodwick.
Cloddio nodwedd yn ffos Mark Lodwick.
Cloddio nodwedd yn ffos Mark Lodwick.
Ffos y lloc yn ffos Mark Lodwick.
Ffos y lloc yn ffos Mark Lodwick.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Mae'r haul yn dal i dywynnu wrth i ffos Evan gael ei hestyn i chwilio am fwy o archaeoleg, ac mae Mark yn dal i bendroni am y nodweddion yn ei ffos.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Bob dydd mae ein syniadau am y safle yn dod yn fwy eglur. Yn ffos Evan, mae'r pridd tywyll o fewn yr adeilad posibl ger y ffynnon wedi datgelu ffasnydd gwisg aloi copor, ar ffurf a geid yn y ddegfed ganrif. O Iwerddon y daeth y ffurf hon yn wreiddiol, ond buan y dechreuodd ymsefydlwyr Llychlynaidd ei defnyddio. Mae'r ffurf yn gyffredin iawn yn Nulyn yn Oes y Llychlynwyr. Rydyn ni wedi llwyddo i ddiffinio ymyl naturiol y ffynnon mewn rhai mannau, gan roi cyfle i sefydlu ei ffurf ganoloesol gynnar a ffurfiau cynharach.

Yn ffos Mark, fe gafodd ffos y lloc ei gwagio. Fe ddaethon ni ar draws dilyniant o lenwadau sy'n debyg iawn i'r hyn a gofnodwyd yn y ffos y llynedd. Rydym wedi cymryd samplau radiocarbon i geisio gweld y dyddiadau."

DR MARK REDKNAP

EVAN CHAPMAN - AROLYGU FFOS Y FFYNNON

"Am y deuddydd diwethaf, fe fuom yn canolbwyntio ar estyn y ffos tua'r gogledd er mwyn darganfod mwy am adeilad posibl y daethom ar ei draws ychydig ddyddiau'n ôl.

Rydym hefyd wedi torri bocs allan o ymyl gorllewinol y ffos i astudio darn mwy o glai llosg a cherrig. Efallai mai aelwyd sydd yma, ond does dim cysylltiad amlwg ag adeilad - tybed oedd hi'n arfer cael ei defnyddio i weithio metel?

Yn y cyfamser, fe fu Dave (arolygwr ein safle) yn brysur yn tynnu llun cynllun y cobls ym mhant y ffynnon. Cyn bo hir, felly, fe fyddwn yn gallu eu codi a gweld beth sydd oddi tanyn nhw. "

EVAN CHAPMAN

MARK LODWICK - AROLYGU FFOS Y LLOC

"Hanner ffordd drwy'r gwaith cloddio ac mae'r rhan fwyaf o'r archaeoleg wedi'i datgelu yn fy ffos i. Bu'r tîm wrthi fel lladd nadroedd yn cloddio llawer o'r nodweddion, ond hyd yma wyddom ni ddim rhyw lawer am eu pwrpas gwreiddiol, er bod rhai yn gynhanesyddol. Rydym yn dechrau amau bod wyneb tir cynhanesyddol wedi goroesi yn y pantiau yn yr isbridd naturiol, lle nad yw'r aradr wedi llwyddo i'w cyrraedd.

Ddoe, fe darodd John a Nigel waelod ffos y lloc, ar y creigwely ei hun, felly roedd hi'n hawdd iawn ei adnabod."

MARK LODWICK

HEATHER JACKSON - AROLYGYDD DARGANFYDDIADAU

"Mae'r dasg o brosesu darganfyddiadau yn parhau ac rwy'n llwyddo i gael trefn ar ran fwyaf y darganfyddiadau. Fe gymerodd beth amser i mi sefydlu'r system arnofio ac rydw i ar ei hôl hi braidd gyda'r gwaith darlunio a chofnodi'r gwaith metel.

Mae'r system arnofio yn defnyddio drwm olew gyda phig. Rydym yn tywallt y sampl gwaddod i hidl yn y drwm a phwmpio d#373;r o'r gwaelod. Pan fydd y sampl dan wyneb y d#373;, bydd y mater organig (pethau fel golosg a deunydd planhigol) yn arnofio i'r wyneb a thywallt allan i'r drwm trwy'r pig, lle mae'n cael ei ddal mewn hidl fân. Fe fydd y stwns organig tywyll yn cael ei anfon i'r amgueddfa a'i astudio'n ofalus. Fe fyddwn hefyd yn cael golwg ar yr hyn sy'n weddill yn yr hidl gan chwilio am ddarnau bach o fetel neu grochenwaith.

Ar ôl trychineb neu ddau (bu bron i mi â boddi'r sied ddarganfyddiadau!) roedd popeth i'w weld yn mynd yn eithaf da."

HEATHER JACKSON

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.