Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 3

HANES YR YMGYRCH: BWLETIN 3 - 15/8/2000

Clirio'r llystyfiant yn ffos ffynnon Evan.
Clirio'r llystyfiant yn ffos ffynnon Evan.
'Wal' rwbel o gwmpas tarddle'r ffynnon.
'Wal' rwbel o gwmpas tarddle'r ffynnon.
Roger yn helpu i glirio'r uwchbridd o ffos wal lloc Mark.
Roger yn helpu i glirio'r uwchbridd o ffos wal lloc Mark.
Cloddio pin tlws yn ffos Mark.
Cloddio pin tlws yn ffos Mark.
Yr arwydd cyntaf o wal y lloc yn ffos Mark.
Yr arwydd cyntaf o wal y lloc yn ffos Mark.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Ar ôl gweithio'n galed drwy'r dydd, fe lwyddwyd i agor y ddwy ffos. Erbyn i'r glaw ddod ac atal gwaith y diwrnod, fe ddaeth nifer o nodweddion a darganfyddiadau i'r golwg sy'n argoeli'n dda ar gyfer y tymor sy'n dod.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Er gwaethaf yr awyr lwyd a'r ffaith fod y glaw yn bygwth, rydym wedi gallu agor ein dwy ffos a chael canlyniadau addawol. Fe gliriwyd y ffynnon a thynnu'r llystyfiant/rwbel modern ac fe ddaethom o hyd i'n darganfyddiad cyntaf - sef wal gerrig sych o amgylch y ffynnon.

Buan y cawsom ni ganlyniadau yn ffos Mark Lodwick hefyd, ar ochr ddwyreiniol y lloc - sef cerrig enfawr o wal y lloc, a nodweddion eraill, o boptu iddo.

Fe ddaethpwyd o hyd i ddarnau aloi copr cyntaf y tymor yn barod - sef pin tlws yn ffos Mark Lodwick, a rhan o dlws ger y ffynnon lle mae Evan yn gweithio."

DR MARK REDKNAP

EVAN CHAPMAN - AROLYGU FFOS Y FFYNNON

"Y bore yma fe fuom yn dal ati â'r gwaith da a wnaeth Archie ddoe yn clirio llystyfiant, felly mae gennym well syniad am siâp y ffynnon erbyn hyn. Mae'r ardal dan dd#373;r yn ymddangos yn hirgrwn gyda'r dwˆr yn dod i mewn yn y pen gorllewinol.

Yn y pen hwnnw mae llawer o gerrig mawr, bron fel wal wedi'i gosod yno'n fwriadol i gadw pridd y cae rhag mynd i'r ffynnon. Mae'n bosib fod yna waliau eraill dan y rwbel sy'n llenwi rhannau eraill o'r ffynnon. Wyddom ni ddim eto pa mor hen yw'r nodweddion yma... Mae rhai o'r twmpathau mawr yn edrych yn gymharol fodern, fel y gwelsom ni wrth i Roger (y ffermwr) fynd dros yr ardal gyda jac codi baw.

Fe gawsom ni law ysbeidiol y pnawn yma. Tarfodd hynny ar y gwaith a drysu hwyliau pawb. Ar ôl dweud hynny, fe gododd fy hwyliau pan ddaethon ni o hyd i ran o dlws bylchgrwn i'r de o'r ffynnon! "

EVAN CHAPMAN

MARK LODWICK - AROLYGU FFOS Y LLOC

"Dechrau gwych i'r tymor! Ar ôl briffio'r tîm ar archaeoleg y safle a'n darganfyddiadau hyd yn hyn, fe aeth Roger ati i glirio llawer o'r uwchbridd gyda pheiriant. Wedyn fe fuom yn clirio'r ffos gyda batogau a rhawiau.

Erbyn amser cinio, roedd wyneb allanol wal y lloc i'w gweld yn glir ac rydyn ni wedi gweld gwaelod ffos fechan bosib y tu allan i wal y lloc. I ddechrau, roeddem yn teimlo y gallai fod yn ymyl allanol ffos y lloc, ond gan nad yw ond tua 50cm o led, mae'n fwy tebygol ei fod yn weddillion system gaeau hŷn.

Wrth weithio mewn rhan arall o'r ffos oddi mewn i wal y lloc, fe ddaeth Roger o hyd i glwstwr o gerrig. Gobeithio y byddwn yn dod i wybod mwy am y nodwedd yma fory.

Ar ddiwedd y dydd fe ddaeth y glaw ond, yn debyg i ffos Evan, roeddem ar ben ein digon ar ôl darganfod pin efydd tlws bylchgrwn - roedd darganfod archaeoleg o'r Canol Oesoedd Cynnar yn ei gwneud hi ychydig yn haws dioddef y tywydd garw a'r gwaith caled."

MARK LODWICK

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.