Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 2

HANES YR YMGYRCH: BWLETIN 2 - 14/8/2000

Mark Redknap yn dechrau llwytho'r fan i fynd i Ynys Môn.
Mark Redknap yn dechrau llwytho'r fan i fynd i Ynys Môn.
Y tîm yn cyrraedd y safle.
Y tîm yn cyrraedd y safle.
Y tîm yn cynllunio'r gwaith ar ymyl y ffynnon.
Y tîm yn cynllunio'r gwaith ar ymyl y ffynnon.
Archie yn mynd ati i glirio llystyfiant y gwanwyn.
Archie yn mynd ati i glirio llystyfiant y gwanwyn.
The students arrive at Bangor station.
The students arrive at Bangor station.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Ar ôl ymlwybro am oriau draw i Ynys Môn, mae'r tîm yn cyrraedd y safle a dechrau cael trefn ar bethau cyn i'r myfyrwyr gyrraedd fory. Awyr las fendigedig yn troi'n law a phawb yn holi tybed beth yw rhagolygon y tywydd ar gyfer yr wythnos nesaf.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Erbyn canol dydd ddoe (dydd Gwener), roedd yr offer i gyd wedi'i lwytho i'r fan a'r car ac roeddem yn barod i gychwyn. Cyrraedd Ynys Môn a chael croeso cynnes.

Y bore yma fe ddaeth pawb i'r safle am 9:30 a dechrau trafod cynlluniau eleni gyda Roger (y ffermwr). Mae ein cynlluniau eisoes wedi newid rhyw ychydig, gan i ni benderfynu estyn ffos Evan i gynnwys ymyl y ffynnon i gyd. Archie oedd yr un a helpodd i ddarganfod y safle, ac fe fu'n brysur iawn yn torri'r brwgaets er mwyn gallu gweld y rhan yma'n well. Fory rydym yn gobeithio dechrau tynnu'r uwchbridd. "

DR MARK REDKNAP

MARK LODWICK - AROLYGYDD FFOSYDD

"Mae tymor 2000 wedi dechrau, o leiaf i rai ohonom ni - roedd hi'n wych bod yn ôl yn Ynys Môn.

Heddiw fe wnes i ganolbwyntio ar ddiffinio'r ffosydd cloddio a sefydlu grid arolwg ar gyfer y safle er mwyn gallu plotio darganfyddiadau eleni yn fanwl-gywir. Yn anffodus fe ddaeth glaw ddiwedd y pnawn i ddrysu pethau, ond rydym yn gobeithio cael tywydd gwell fory a gweddill yr wythnos. "

MARK LODWICK

EVAN CHAPMAN - AROLYGYDD FFOSYDD

"Mae'r diwrnod cyntaf ar y safle bob amser braidd yn chwithig, a doedd heddiw ddim yn eithriad. Ar ôl treulio bore yn cael trefn, fe ddechreuodd lawio, ac fe ddaeth y gwaith i ben am y dydd.

Tra oedd pawb arall yn tacluso'r safle, fe es i draw i Fangor gyda'r bws mini i nôl y myfyrwyr cyntaf oedd yn cyrraedd ar y trên, a mynd â nhw i'r gwersyll.

Roedd y gwersyll yn wlyb diferol erbyn i ni gyrraedd, ond yn ffodus rydym wedi llogi cwpl o gytiau ar y safle eleni -cysgod os bydd pabell rhywun yn gollwng dŵr yn ystod y nos!"

EVAN CHAPMAN

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.