Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 1

HANES YR YMGYRCH: BWLETIN 1 - 8/8/2000, WYTHNOS CYN DECHRAU

Mark Redknap yn cwblhau'r trefniadau ar gyfer gwaith cloddio eleni.
Mark Redknap yn cwblhau'r trefniadau ar gyfer gwaith cloddio eleni.
Evan Chapman yn bwrw golwg ar y tanc arnofio.
Evan Chapman yn bwrw golwg ar y tanc arnofio.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Dim ond ychydig ddyddiau sydd cyn i'r seithfed tymor cloddio gychwyn yn Llanbedr-goch, ac mae'r Adran yn ferw gwyllt - pawb yn cynllunio, yn trefnu ac yn cydlynu gwaith cloddio eleni. Aeth Mark Lodwick ar ei wyliau ac ni fydd Heather Jackson ar gael nes i'r gwaith cloddio gychwyn, gan adael Mark Redknap ac Evan Chapman i wneud y trefniadau munud-olaf.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

" Yn groes i'r paratoadau ar gyfer tymor y llynedd, pan fuom ni'n canolbwyntio ar gloddio a chofnodi olion dynol, mae'r tymor hwn yn golygu paratoi ar gyfer y posibilrwydd o ganfod olion palaeo-amgylcheddol o'r dyddodion sydd o fewn y nodwedd a enwyd y 'ffynnon' - pethau fel olion planhigion a phren dyfrlawn. Mae'r targed newydd hwn yn golygu fod gofyn i mi a'm cydweithwyr drafod pa strategaethau a fyddai'n addas yn ystod y gwaith cloddio a wedi hynny - a bydd hyn yn datblygu rwy'n siwr wrth inni gloddio'r nodwedd hon. I ffwrdd â mi nawr i chwilio am fy welingtons a'r llyfr nodiadau hwnnw sy'n dal dwr!"

DR MARK REDKNAP

EVAN CHAPMAN - AROLYGYDD FFOSYDD

" Cafwyd trefn ar y rhan fwyaf o'r offer cloddio a'r ffurflenni cofnodi gwpl o wythnosau'n ôl, yn union cyn i Mark Lodwick fynd i ffwrdd ar ei wyliau. Mae'n bryd nawr i mi gasglu ynghyd yr offer a'r ffurflenni fydd eu hangen ar gyfer prosesu darganfyddiadau. Er nad y fi fydd yn gyfrifol am y darganfyddiadau eleni, arna' i o hyd y mae'r cyfrifoldeb am y gwaith paratoi.

Y cwestiwn mawr bob blwyddyn yw faint o flychau carbord, bagiau plastig a deunyddiau pacio eraill y bydd eu hangen, gan na fydd dyn byth yn gwybod yn union beth y deuwn ni o hyd iddo. Mae'n bwysig fod gennym ni ddigon o bob dim, ond cyfyng yw'r lle sydd yn y fan.

Y peth arall sy'n rhaid i mi ei wneud yr wythnos hon yw checio'r tanc arnofio (sy'n cael ei ddefnyddio i ryddhau siarcol, grawn ayb o samplau o bridd). Rydym wedi cael pwmp newydd ar gyfer hwn eleni felly mae'n rhaid i mi sicrhau bod pob darn ohono'n cydio at ei gilydd."

EVAN CHAPMAN

STEVE BURROW - GWEITHIO AR Y WE

"Bûm i'n treulio'r bythefnos ddiwethaf yn diweddaru'r wefan i'w pharatoi ar gyfer tymor arall o gloddio. Rhoddais weddalennau'r llynedd yn yr archif (gweler y botwm 'tymor 1999' uchod), ac rwy' hefyd wedi bod yn casglu ynghyd ddalennau cefndir newydd, yn trefnu'r gwaith cyfieithu, ac yn gwneud yn siwr yn gyffredinol y bydd y cyfan yn rhedeg yn esmwyth eto eleni.

Wythnos ddiwethaf cafodd y project 'Cloddio am Lychlynwyr' dipyn o hwb pan gafodd ei enwebu yn y rownd derfynol yng nghategori TCG Sianel 4 yng Ngwobrau Archaeoleg Prydain eleni - yn gydnabyddiaeth deilwng i'r holl waith a wnaed gan y tîm ar y dalennau hyn."

STEVE BURROW

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.