Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 14

HANES YR YMGYRCH: 4 MIS YN DDIWEDDARACH - 20/12/99

Evan Chapman

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Dros y misoedd diwethaf, buom yn astudio ein cofnodion cloddio ac yn sychu'r ychydig o fagiau o esgyrn anifeiliaid wedi'u golchi a oedd ar ôl.

Un nod pwysig dros y tri mis nesaf fydd cael dyddiadau radio-carbon ar gyfer rhai o'r cyd-destunau allweddol a ddadorchuddiwyd yn ystod y cloddio, fel y terfynlin pridd o dan y wal yng Nghae'r Clostir (ffos Mark Lodwick), y llenwadau rhag-fur yn y ffos, y twmpath llosg yng Nghae'r De (ffos Mark Lewis), yr haen o gerrig yn erbyn ochr allanol y wal, a'r ffos rhag-domen y tu mewn i wal y clostir.

Mae angen pwyso, cofnodi a phacio pob sampl yn ofalus, cyn y gellir ei anfon i'r labordy dyddio i'w ddadansoddi. Gellir prosesu samplau sydd angen eu cyfrif yn y ffordd arferol mewn oddeutu 30 diwrnod.

Yr ail dasg rydym ar fin cychwyn arni (ym mis Ionawr 2000) yw golchi'r pum ysgerbwd ac ailadeiladu'r penglogau. Bydd hyn yn cymryd tua dau fis, a bydd yn arwain at asesiad anatomaidd rhagarweiniol o'r unigolion. Dylem wedyn ddechrau dysgu llawer iawn ynglyn â'r pobl hyn. Ni fyddwn yn dechrau samplo ar gyfer dyddio radio-carbon hyd nes y bydd ein harbenigwyr wedi cael cyfle i archwilio'r holl weddillion ysgerbydol.

Cyfarchion y Tymor oddi wrth bawb yn yr Adran Archaeoleg a Nwmismateg. Gobeithio y byddwch yn gallu ymweld â'r wefan ar ei newydd wedd yn 2000!"

DR MARK REDKNAP

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.