Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 13

HANES YR YMGYRCH: DIWRNOD 23 - 13/9/99, YN ÔL YN YR AMGUEDDFA

Mark Redknap yn arwain y tîm am y tro olaf o gwmpas y safle.
Mark Redknap yn arwain y tîm am y tro olaf o gwmpas y safle.
Te pnawn am y tro olaf.
Te pnawn am y tro olaf.
Mark Lodwick yn ysgrifennu'r bwletin hwn
Mark Lodwick yn ysgrifennu'r bwletin hwn yn ôl yng Nghaerdydd ar ôl bod i ffwrdd am dair wythnos.
cael trefn ar yr offer
A dyna ddechrau ar y gwaith llafurus o gael trefn ar yr offer yng Nghaerdydd ar ôl bod yn cloddio.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Ddydd Sadwrn, ar ôl cymryd samplau pridd o wahanol lefydd (er mwyn edrych ar wahanol fathau o bridd/gwaddod o wahanol gyfnodau), roedd angen bwrw un golwg olaf ar y cynlluniau a darluniau o'r rhannau. Fe wnaed rhai darganfyddiadau munud olaf, yn eu plith roedd pin cylchog aloi copor (pin i'w roi ar yr ysgwydd i gau gwisg o'r 10fed ganrif; fe gafwyd hyd i enghreifftiau tebyg yn ystod y tymhorau blaenorol) a sawl darn o freuan (carreg i falu grawn). Unwaith eto, diolch o galon i bawb a fu'n helpu gyda'r gwaith cloddio eleni (ar y safle, ac mewn mannau eraill)!

A ninnau'n ôl yn yr Amgueddfa erbyn hyn, fe fyddwn yn prosesu'r darganfyddiadau a llunio rhestr o'r anghenion cadwraeth a storio, a'u gosod yn nhrefn blaenoriaeth. Byddwn yn aildrefnu archif y safle, a datblygu'r holl roliau ffilm a'u catalogio. Cyn bo hir fe fyddwn yn cytuno ar gynllun i archwilio'r sgerbydau, a byddaf yn dewis samplau o siarcol er mwyn cael dyddiad radiocarbon.

Fe fydd y camau ar ôl cloddio yn cymryd beth amser, ac felly ni fydd ein tudalennau ar y we yn cael eu diweddaru tan 10 Rhagfyr. Beth am roi'r dyddiad hwnnw yn eich dyddiadur er mwyn i chi gael darllen am y datblygiadau diweddaraf! "

DR MARK REDKNAP

MARK LODWICK - TREFNYDD Y CLODDIO

"Cyfres o ddiwrnodau hir yn arwain at ddiwrnod haeddiannol o wyliau cyn dychwelyd i'r Amgueddfa fore Llun.

Fe gawson ni ddiwrnod reit dda ddydd Gwener (sef ein diwrnod olaf mewn gwirionedd). Fe wnaethon ni orffen cofnodi'r ffos a chymryd samplau pridd o'r gwahanol haenau yn ffos y lloc a dan un o'r cerrig yn y wal. Ddiwedd y dydd fe fuom yn cymryd 'lefelau' dros y ffos, er mwyn cyfrifo pa mor uchel yw'r wal a'r ffos uwch lefel môr a chael syniad o raddiant arwynebau'r ffos. Yna bu'n rhaid ffarwelio â thîm gwych gyda'r nos a diolch yn fawr am eu gwaith caled i gyd.

Fore Sadwrn, fe gododd pawb yn gynnar ac ar ôl clirio ychydig roeddem ni ar y safle unwaith eto. Y tro hwn, roedd y myfyrwyr a'r gwirfoddolwyr wedi mynd. Fe fues yn gweithio gyda Dave i osod pegiau grid gan obeithio eu bod nhw'n ddigon pell o gyrraedd y gwartheg a'r aradr. Pan fydd y Roger y ffermwr yn cael ei gae yn ôl a llenwi'r ffosydd eto, fe fyddwn yn colli adnabod ar y safle. Dyna pam mae'n bwysig cadw pwyntiau grid arbennig ar y safle er mwyn gwybod yn union lle buom yn gweithio cyn hynny a lle dylem osod ffosydd newydd.

Yna daeth yn bryd gadael Môn a wynebu taith hir yn ôl i Gaerdydd. Cyrraedd y brifddinas a dadlwytho'r fan yn yr Amgueddfa. Roedd llawer o'r offer yn mynd yn syth at dîm arall sy'n dechrau cloddio ddydd Llun.

Mae llai o bwysau arnom erbyn hyn, a thros yr wythnosau nesaf fe fyddaf yn dechrau cael trefn ar yr offer cloddio a'u cadw. Yna gallaf droi at ddadansoddi llawer o'r data a ddaeth i'r fei dros y tair wythnos. "

MARK LODWICK

MARK LEWIS - AROLYGYDD FFOSYDD

[Mae Mark Lewis wedi dianc yn ôl i fod yn Fyfyriwr Cadwraeth MSc]

EVAN CHAPMAN - AROLYGYDD DARGANFYDDIADAU

"Yn ôl yn yr Amgueddfa erbyn hyn, yn dilyn diwrnod 12 awr, diwrnod arall 14 awr a diwrnod o wyliau gwerth ei gael.

Ddydd Gwener fe gafwyd samplau cleiog iawn i'w harnofio, o lenwadau yn ffos Mark Lewis. Fe gymerodd y rhain hydoedd i'w prosesu. Yna fe gawsom y fraint o lanhau'r drwm arnofio a'r tanciau gwaddodi. Mae'n anodd credu y gallai rhywun gasglu cymaint o waddod mewn tair wythnos. Fe gymerodd hyn lawer mwy o amser na'r disgwyl ond fe lwyddais i osod yr holl ddarganfyddiadau oedd yn weddill mewn bagiau, cyn rhoi'r ffidil yn y to am y diwrnod.

Ddydd Sadwrn, fe fues i'n pacio poeth, rhuthro o gwmpas y lle fel peth gwyllt, a gwneud popeth a wnes i yn ystod y deuddydd cyntaf - ond o chwith:

 1. golchi'r bysiau mini;
 2. mynd â nhw'n ôl (ac unrhyw fyfyrwyr oedd yn dal y trên) i Fangor;
 3. twtio'r gwersyll;
 4. pacio'r darganfyddiadau ar gyfer eu cludo;
 5. llwytho'r fan;
 6. gyrru'n ôl i Gaerdydd;
 7. dadlwytho'r fan.

Yn ôl yn yr Amgueddfa, rwy'n mynd i dreulio'r wythnos yma'n rhoi trefn ar y darganfyddiadau; gorffen y gwaith papur; a gweithio trwy'r domen o bapur sy'n eistedd ar fy nesg yn fy nisgwyl!"

EVAN CHAPMAN

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.