Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 9

HANES YR YMGYRCH: DIWRNOD 13 - 2/9/99

Cloddio'r sgerbydau
Cloddio'r sgerbydau ger wal y lloc yn parhau - mewn dillad lliwgar.
Y tîm o gyfres deledu 'Meet the Ancestors' yn recordio.
Y tîm o gyfres deledu 'Meet the Ancestors' yn recordio.
Cloddio un o'r penglogau - gwaith manwl.
Cloddio un o'r penglogau - gwaith manwl.
Ffos y lloc i'w gweld yn ffos Mark Lewis.
Ffos y lloc i'w gweld yn ffos Mark Lewis.
Tynnu'r pridd du o ffos Mark Lewis.
Tynnu'r pridd du o ffos Mark Lewis.
Cip cyffredinol ar ffos Mark Lewis
Cip cyffredinol ar ffos Mark Lewis - a phyllau yn y tu blaen. Mae ffos Mark Lodwick i'w weld yn y gornel chwith uchaf.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Fe gawson ni seibiant bach wrth i dîm y gyfres deledu 'Meet the Ancestors' alw draw. Gyda nhw roedd Julian Richards (y cyflwynydd) a'r arlunydd Jane Brayne. Yn garedig iawn cytunodd Julian i gloddio claddiad 'dwbl' eithaf cymhleth (rhifau 3 a 4 - edrychwch ar y darlun yn y bwletin diwethaf), a chafodd Steve ddal ymlaen â chladdiad arall (rhif 5). Mae'r ffordd y mae'r unigolyn yma'n gorwedd yn anghyffredin hefyd, gyda'r pen wedi'i droi i un ochr, a'r arddyrnau'n agos at ei gilydd o flaen y corff. Ar ôl treulio diwrnod (ddoe) yn gweithio gyda Steve ar y tri chladdiad, fe lwyddais heddiw i ganolbwyntio ar y plentyn sydd yn ei gwrcwd (rhif 2). Mae esgyrn y plentyn yn frau iawn, a rhaid cael amynedd Job wrth dynnu'r clai gludiog yn ofalus gyda help sbatiwla pren a chwistrell ddŵr.

Diwrnod arbennig o dda - gydag archeoleg y ddwy ffos yn dod i'r amlwg. Bellach rydyn ni'n gwybod lle mae ffosydd y lloc yn y ddwy ffos lle rydyn ni'n claddu, ac maen nhw'n union lle'r oeddem wedi eu rhagweld. Fe gawson ni help llaw gwerthfawr gan Roger y Ffarmwr wrth iddo godi'r tîm cynhyrchu yn uchel i'r awyr i gael golwg ar y safle o'r awyr. Ar ddiwedd y dydd wedyn fe ddefnyddiodd Roger beiriannau i gloddio trwy fawn a chlai caled yn y cae lle mae ffos Mark Lewis. "

DR MARK REDKNAP

MARK LODWICK - TREFNYDD Y CLODDIO

"Mae pethau wedi symud ymlaen yn dda dros y deuddydd diwethaf wrth i ni gloddio'r sgerbydau. Ar ddydd Iau wedyn fe gawson ni gymorth gwerthfawr a gwybodaeth arbenigol Julian Richards a gweddill criw 'Meet The Ancestors'.

Erbyn hyn mae'r sgerbydau yn amlwg yn y cynllun, ac mae'n rhaid dechrau'r gwaith manwl o gofnodi'r perthnasoedd cymhleth rhwng y priddoedd o gwmpas a'r haenau isod. Bnawn dydd Iau fe ddaeth Mary Davis atom. Mae Mary yn gadwraethwr archeolegol yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Roedd hi'n gallu rhoi gwybodaeth a chyngor arbenigol ar godi, pacio a chludo'r gweddillion bregus. Yn ystod y prynhawn bu'r tîm yn trafod a ddylid codi'r penglogau gyda'r pridd o'u hamgylch, er mwyn eu harchwilio yng Nghaerdydd, ynteu eu harchwilio ar y safle gan gofnodi'r esgyrn yn y fan a'r lle yn fanylach, er mwyn ystyried yr holl gysylltiadau stratigraffig.

Mewn rhan arall o'r ffos, fe dalodd y gwaith caled ar ei ganfed wrth i ymylon ffos y lloc ymddangos. Penderfynwyd cloddio gwaelod y ffos mewn dau le un metr o led, un ar hyd y malc ac un ymyl y ffos. "

MARK LODWICK

MARK LEWIS - AROLYGYDD FFOSYDD

" Fe gawson ni ddiwrnod hynod lwyddiannus yn ein twll ni! Bu Tudur ac Alice yn dilyn haen o dywod naturiol nes dod o hyd i doriad y ffos y buom yn chwilio amdani. Ar ôl cofnodi popeth, fe ddechreuon nhw dynnu haen uchaf y llenwad yn y ffos. Ar ôl cael te pnawn fe sylwom ni fod y ffos wedi dechrau llenwi â d?r (a hithau wedi bod yn boeth a heulog am ddeuddydd). Rydyn ni wedi cyrraedd lefel trwythiad (lefel y d?r yn y tir) lai nag un metr o wyneb y tir a chwta 20cm dan doriad ffos sy'n debygol o fod yn llydan a dwfn!

Mae'r haen ddu yn dal i dyfu - wyddom ni ddim am ba hyd. Cyn bo hir fe fyddwn yn troi'n ôl at y wal a gafodd ei difrodi gan yr aradr, a'r lefelau tir sy'n cyfateb iddi (y tu mewn i'r wal a'r tu allan). Byddwn yn chwilio'n benodol am ffos y tu hwnt i'r wal yn y fan hyn. "

MARK LEWIS

EVAN CHAPMAN - AROLYGYDD DARGANFYDDIADAU

"Cymharol ychydig o ddarganfyddiadau sy'n dod i law ar hyn o bryd, ac mae hyd yn oed y tywydd yn gwneud fy mywyd yn haws eleni. Tywydd sych, cynnes heb lawer o haul cryf - tywydd perffaith ar gyfer sychu! Ond mae'r gwaith o godi'r sgerbydau ar fin dechrau felly mae'n siwr y bydd fy ngwaith rhan-amser yn troi'n llawn-amser yn fuan iawn.

Mae'r peiriant canfod metel yn dal i ddod o hyd i lawer o lafnau bach iawn. Maen nhw'n gyffredin iawn yma ac yn nodweddiadol o'r safle ers rhai blynyddoedd. Daethpwyd o hyd i ben strap o'r canoloesoedd cynnar wedi'i wneud o aloi copor ac wedi'i addurno - un i gadw Mark Redknap yn hapus. A daethpwyd o hyd i dlws bwa un darn mewn cyflwr eithaf gwael, ond mae'n ddigon i fy nghadw fi'n fodlon gan ei fod yn perthyn i ddiwedd Oes yr Haearn neu'r cyfnod Rhufeinig Cynnar iawn (y ganrif gyntaf OC). "

EVAN CHAPMAN

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.