Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 5

HANES YR YMGYRCH: DIWRNOD 4 - 24/8/99

Y wal amddiffynnol
Y wal amddiffynnol yn ffos Mark Lodwick, gyda'r ffos allanol y tu hwnt iddi. Mae'r claddiadau yn uchel yn llenwad y ffos hon.
Asgwrn coes
Asgwrn coes y corff diweddaraf gafwyd yn llenwad y ffos.
Glanhau ffos Mark Lewis
Glanhau ffos Mark Lewis. Bydd y dolennau yn y tu blaen yn cael eu gorchuddio â phlastig, er mwyn amddiffyn yr ardal siâp-L yn y ffos rhag y glaw. Bydd y rhan hon yn cael ei chloddio dros y pythefnos nesaf.
Evan Chapman
Evan Chapman yn y cwt - yn disgwyl am y darganfyddiadau diweddaraf.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Mae'r ddwy ffos yn brysur erbyn hyn. Mae claddedigaethau yn dod i'r fei yn ffos Mark Lodwick yn ogystal â'r wal amddiffynnol a'r ffos sydd yno'n barod. Megis dechrau y mae ffos Mark Lewis ond y gobaith yw mai yma mae'r wal amddiffynnol o amgylch y safle.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Mae llawer o bethau wedi peri syndod dros y deuddydd diwethaf - a phob un yn cael croeso. Bu'n dywydd da i gloddio, yn groes i'r rhagolygon, ac ychydig cyn cinio fe ddaeth Mark Lodwick a'i dîm o hyd i esgyrn coes wedi'u claddu yn ei ffos. Un peth diddorol am y sgerbwd hwn yw fod y pen yn wynebu tua'r gogledd, tra bo'r lleill a ddaeth i'r golwg â'u pennau tua'r de.

Mae'r sgerbwd newydd, sef oedolyn ifanc o bosib, wedi'i gladdu tua'r un dyfnder â'r lleill, ac roedd hwn hefyd yn y deunydd sy'n llenwi rhan uchaf y ffos o gwmpas ein lloc.

Wrth lanhau trawstoriad 1998 ar draws y ffos yn y fan hyn, datgelwyd penglog plentyn arall, wedi'i wasgu. Eto roedd yn wynebu o'r gogledd i'r de, gyda'r pen yn wynebu tua'r de. Mae'r darganfyddiadau hyn yn bwysig iawn ac rydym yn parhau i geisio dyfalu beth yw cefndir y claddiadau."

DR MARK REDKNAP

MARK LODWICK - TREFNYDD Y CLODDIO

"Deuddydd gwych a thîm grêt. Mae pawb wedi gweithio'n galed, ond mae'r cyfan yn werth chweil wrth i ni i gyd gamu'n ôl a gweld ffrwyth ein llafur.

Ddoe bu'r tîm i gyd yn treulio'r diwrnod yn gwagio'r pridd a oedd wedi llenwi rhan o'r ffos a gloddiwyd y llynedd. Erbyn diwedd y dydd roedden ni wedi gwagio'r ffos ger wal y lloc a dod ar draws y sgerbwd dynol a ddarganfuwyd y llynedd ond a adawyd tan eleni.

Hefyd, fe ddaethom ni o hyd i ran newydd o'r wal nad oedd neb wedi'i gweld ers mil o flynyddoedd, ac mae'n bosib ein bod wedi dod o hyd i ddarn o benglog ddynol mewn trawstoriad ar draws y ffos. Rydyn ni wedi dod o hyd i esgyrn coes sgerbwd arall, er bod rhan helaeth o'r enghraifft ddiweddaraf hon y tu allan i'r ffos, fwyaf tebyg. Felly bu'n rhaid i ni agor darn mwy er mwyn cael at y gweddill.

Heddiw bu tîm llai wrthi'n brysur yn dadorchuddio llecyn o rwbel sy'n erbyn ochr allan wal y lloc. Mae'n bosib fod rhagor o gyrff wedi'u claddu dan y rwbel.

Mae'r cyfan yn gyffrous iawn - a dim ond pedwar diwrnod ers i ni ddechrau cloddio!"

MARK LODWICK

MARK LEWIS - AROLYGYDD FFOSYDD

"Tan ddoe fe fues i'n helpu i roi trefn ar ffos Mark Lodwick, ond erbyn hyn fe ddechreuais weithio ar fy ffos fy hun. Fe dynnwyd y rhan fwyaf o'r pridd aredig gyda pheiriant mecanyddol, ac ymhen dim fe sylwom ni ar nifer o gerrig mawr mewn rhes - rhan arall o wal y lloc, tybed? Mae'r ardal o gwmpas y ffos yn wlyb iawn. Mae Roger - y ffermwr - wedi rhoi cynnig droeon ar ddraenio'r tir. Fe ddaethon ni o hyd i lawer o ddarnau o bibellau draenio yn yr ardal hon.

Fe aeth llawer o amser heddiw i dacluso'r ffos - gwneud yr ymylon yn syth a thynnu'r lympiau a adawyd gan y peiriant. Mae hyn wedi cymryd drwy'r dydd bron gan fod y ffos tua 400m sgwâr! Yn ffodus, dim ond rhan siâp-L y byddwn ni'n ei gloddio o fewn y ffos..

Erbyn diwedd y dydd roedden ni wedi glanhau rhan o'r siâp-L, gan ddod o hyd i haen o glai llwyd dan bridd yr aradr. Y cam nesaf fydd edrych ar yr ardal o gwmpas y cerrig i weld ai dyma weddillion wal y lloc mewn gwirionedd."

MARK LEWIS

EVAN CHAPMAN - AROLYGYDD DARGANFYDDIADAU

"Erbyn hyn mae cwt y darganfyddiadau yn hollol barod i brosesu'r darganfyddiadau. Wedi dweud hynny, prin yw'r darganfyddiadau yn ystod y dyddiau cyntaf gan fod angen treulio amser yn glanhau gweddill y pridd aredig er mwyn cyrraedd at yr archeoleg. Felly treuliais y rhan fwyaf o'r amser ar y safle. Mae'n newid braf cael treulio ychydig ddiwrnodau yn gwneud gwaith corfforol, ac mae pâr ychwanegol o ddwylo bob amser yn cael croeso yn y ffosydd.

Hyd yma, fe ddaeth ambell ddarganfyddiad i'w prosesu - pethau ddaeth i'r fei wrth ddefnyddio peiriant canfod metel ar y pridd aredig. Mae yna ddarn o gopor, plwm, a dau lafn cyllell o haearn (rydyn ni wedi dod o hyd i lu o lafnau tebyg yma yn y gorffennol). Rydyn ni wedi nodi lle cafodd y rhain eu darganfod er mwyn eu dangos ar fap o'r safle.

Mae'r holl ddarganfyddiadau metel yn cael eu cofnodi a'u pacio ar gyfer eu hanfon yn ôl i'r amgueddfa. Rhaid cael arbenigwyr i lanhau'r metelau, a chyfleusterau labordy. Does yr un o'r ddau yma ar y safle."

EVAN CHAPMAN

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.