Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 4

HANES YR YMGYRCH: DIWRNOD 2 - 22/8/99

Mark Redknap a'r tîm
Mark Redknap yn egluro archeoleg y safle i ran o'r tîm - o flaen ffos Mark Lewis.
Gwylio ffos Mark Lodwick yn cael ei hagor.
Gwylio ffos Mark Lodwick yn cael ei hagor.
Yr arwydd cyntaf o wal amddiffynnol yn ffos Mark Lodwick!
Yr arwydd cyntaf o wal amddiffynnol yn ffos Mark Lodwick!
Darganfyddiadau diwrnod o waith caled - esgyrn, cerrig, a darnau o haearn.
Darganfyddiadau diwrnod o waith caled - esgyrn, cerrig, a darnau o haearn.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Diwrnod llwyddiannus dros ben! Mae ffos Mark Lodwick wedi cael ei hagor y tu hwnt i wal allanol y lloc, mae yna olion archeolegol yn y ffos, ac i goroni'r cyfan mae'r haul yn dal i wenu!

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

"Mae'r tîm yn cael seibiant haeddiannol ar ôl treulio rhan helaeth o'r diwrnod yn cloddio a gwthio berfâu. Mae ffos Mark Lodwick yn dechrau altro'n barod, ac rydyn ni eisoes wedi llwyddo i ddadorchuddio rhan uchaf wal y lloc ac ailddarganfod y rhan o'r gladdfa oedd heb ei gloddio'r llynedd (pwyswch y botwm ar gyfer cynllun y safle ar ben y dudalen yma i weld lle mae'r ffos). Ar hyn o bryd mae Roger yn tynnu pridd wedi'i aredig o ffos Mark Lewis yn y cae arall (edrychwch ar gynllun y safle).

Mae yna ddarganfyddiadau yn dechrau dod i'r fei - yn eu plith mae llafn cyllell haearn, a phwysynnau 'lein' plwm - felly rydym yn dechrau cadw Evan yn brysur yn y cwt darganfyddiadau. "

DR MARK REDKNAP

MARK LODWICK - TREFNYDD Y CLODDIO

"Mae'r gwaith go iawn yn dechrau heddiw!

Fe gyrhaeddodd y tîm yn gymharol fodlon ac fe dreulion ni'r oriau cyntaf yn sôn am y pethau oedd wedi'u darganfod yn y gorffennol, ac yn trafod ein gobeithion ar gyfer yr wythnosau nesaf.

Tua 10 o'r gloch fe ddechreuodd Roger godi'r 30cm o bridd uchaf oddi ar fy ffos - dyna ddyfnder y pridd sydd wedi'i aredig yn y cae. Erbyn iddo orffen hynny roedd ychydig o gerrig mawr yn dechrau dod i'r golwg ar yr wyneb. Yna fe aethon ni ati i glirio gweddill y pridd a thacluso ymylon y ffos gyda batogau, rhawiau a berfâu.

Erbyn amser te y prynhawn, fe allen ni weld y wal amddiffynnol yn torri'n groeslinol ar draws y ffos. Roedd rhan ohoni eisoes wedi'i chloddio y llynedd - roedd plastig glas yn ei gorchuddio - roedd y rhan arall yn newydd i ni. Yng nghanol y ffos fe ddaethon ni o hyd i'r plastig oedd wedi'i osod dros y sgerbwd wrth gloddio'r llynedd, ac mewn rhannau eraill roedd nodweddion eraill eisoes yn dechrau dod i'r fei - esgyrn anifeiliaid mewn un.

Er gwaethaf y gwaith caled, mae'r canlyniad wedi bod yn werth chweil ac mae pawb wedi'i galonogi - rydyn ni am orffen tacluso fory. "

MARK LODWICK

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.