Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Bwletin 3

HANES YR YMGYRCH: DIWRNOD 1: EIN HADRODDIAD CYNTAF O'R SAFLE

Yr offer yn cael eu llwytho yng Nghaerdydd ar gyfer y daith i Ynys Môn...
Yr offer yn cael eu llwytho yng Nghaerdydd ar gyfer y daith i Ynys Môn...
... a'u dadlwytho yn y safle yr un diwrnod.
... a'u dadlwytho yn y safle yr un diwrnod.
Mark Redknap
Mark Redknap yn archwilio'r ffos ddraenio sy'n mynd rhwng y ddwy ffos gloddio... ai dyma'r safle'r wal amddiffynnol sydd o amgylch y safle?
Mark Lodwick
Mark Lodwick yn nodi lleoliad y ffosydd cloddio yn fanwl-gywir gan ddefnyddio 'total station' y safle.
Evan Chapman
Evan Chapman yn archwilio ei gwt darganfyddiadau moethus.
Y myfyrwyr
Y myfyrwyr cyntaf yn cyrraedd Bangor ar eu ffordd i wersyll y safle...
y gwersyll
.. a'r gwersyll ei hun.

Y NEWYDDION YN GRYNO

Dyma ddiwedd diwrnod hir... Mae'r ffosydd wedi'u gosod, y gwersyll wedi'i drefnu, a'r gwirfoddolwyr wedi cyrraedd... ac mae'r haul yn dal i wenu!

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR

" Wrth i ni yrru trwy Gaernarfon neithiwr a hithau'n noson fendigedig, roeddem yn gwirioni wrth edrych draw a gweld Ynys Môn yn ei gogoniant - arwydd da.

Mae'r tîm wedi treulio'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn arolygu'r ddwy ffos, a dadlwytho offer. Rydw i newydd ddringo o waelod ffos draenio, sy'n llawn llystyfiant gwyllt, gyda danadl poethion chwe throedfedd o uchder. Yng nghanol y cyfan mae yna gerrig mawr yn ochr y ffos. Dyma (rwy'n gobeithio) fydd ein golwg gyntaf ar wal amddiffynnol y lloc. Nawr rydym yn disgwyl am jac codi baw i roi help i dynnu'r pridd aredig o'r ffos. "

DR MARK REDKNAP

MARK LODWICK - TREFNYDD Y CLODDIO

"Fe ddechreuon ni'n gynnar y bore 'ma i ddadlwytho'r holl offer cloddio ar y safle a dechrau mesur y tir i ddangos lle bydd ffosydd eleni'n mynd. Rydyn ni'n defnyddio 'total station' sy'n mesur yn electronig. Mae hynny'n golygu ein bod ni'n llai tebygol o wneud camgymeriadau. Erbyn canol y prynhawn roedd y ddwy ffos wedi'u gosod yn barod i beiriant cloddio Roger (y ffarmwr) godi'r uwchbridd, ac i Archie (sy'n chwilio am fetel ar y safle) chwilio am unrhyw ddarganfyddiadau y gallem ni eu methu.

Mae'n gyffrous iawn gweld y safle yn siapio (uwchben y ddaear o leiaf) ac rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â gweddill y tîm heno wrth iddyn nhw gyrraedd y gwersyll."

MARK LODWICK

EVAN CHAPMAN - AROLYGYDD DARGANFYDDIADAU

"Dyma ni'n ôl - anodd coelio bod blwyddyn gyfan wedi mynd heibio. Rydw i fel petawn i wedi treulio'r diwrnod yn crwydro nôl a mlaen ar draws yr Ynys. Yn gyntaf i'r safle i ddadlwytho offer o'r fan, yna i'r gwersyll i gael golwg ar y cyfleusterau, yna i Fangor i nôl y bysiau mini ac yna i chwilio am bibellau ar gyfer y cawodydd yn y gwersyll, cyn mynd i'r orsaf drenau i nôl y gwirfoddolwyr cyntaf.

Yn y cyfamser, rydw i hyd yn oed wedi cael amser i ddechrau cael trefn ar y cwt darganfyddiadau - sef hen adeilad yn y ffermdy. Yr un cwt rydyn ni wedi'i ddefnyddio yn y gorffennol ac mae'n ddelfrydol - faint fynnir o le, digonedd o awyr iach ac mae'n sych. Yr unig ddrwg ydi ei fod braidd yn bell o'r ffosydd. "

EVAN CHAPMAN

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.