Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Bolisi Iechyd a Diogelwch

Polisi’r Amgueddfa yw sicrhau, i’r graddau y bo hynny’n rhesymol ymarferol, iechyd, diogelwch a lles ei holl staff yn y gweithle yn unol â’r gofynion statudol perthnasol.

Fel rhan o’r polisi cyffredinol uchod, polisi penodol yr Amgueddfa yw:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn ag Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle dylech gysylltu â’ch rheolwr llinell. Os oes modd datrys perygl neu broblem bosibl ar unwaith, dylid gwneud hynny. Fodd bynnag, os oes problem fwy cyffredinol rydych am ei chodi, dylech sicrhau bod eich rheolwr llinell yn dweud wrth y Grŵp Polisi Iechyd a Diogelwch amdani.