Rydych chi yn:  >   >   >   > 

Tymor Cloddio 2000

Y flwyddyn 2000 oedd y seithfed y treuliodd Dr Mark Redknap a'i dîm yn cloddio yn Llanbedr-goch. Erbyn hyn roeddent eisoes wedi darganfod mur mawr o gerrig a amgylchynai'r anheddiad rhwng oddeutu OC850 ac OC1000. Y tu mewn iddo fe ddadorchuddiodd hefyd nifer o wahanol adeiladau yn ogystal â sawl claddfa ddynol sydd bellach yn cael eu dadansoddi.

Roedd pwysigrwydd y safle ar gyfer astudio Oes y Llychlynwyr yng Nghymru yn amlwg - ond roedd llawer mwy o waith i'w wneud.

Ar ddechrau tymor 2000 dyna a ddywedodd Mark:

'Mae un rhan o'r safle wedi edrych yn addawol iawn o'r cychwyn cyntaf, sef y darddell yn rhan ddeheuol y closdir, ond gohiriwyd y gwaith ymchwil hyd nawr oherwydd roedd yn well gennym ganolbwyntio ar ddeall cynllun sylfaenol y safle. Wrth gwrs, gall pethau annisgwyl a heriadau newydd ddod ar ein gwarthaf, ond fe ddylen ni fod yn barod nawr.'

Dyma gyfle i chi ddarganfod beth y daeth Mark ar ei draws yn y darddell, a darganfod y pethau annisgwyl eraill y daeth wyneb yn wyneb â nhw wrth i dymor 2000 fynd rhagddo.

FFOSYDD 2000

Cloddiwyd dwy ffos yn ystod 1999, Ffos y Darddell a'r Ffos Ddwyreiniol - lleolwyd y ddwy i ateb cwestiynau penodol.

FFOS Y DARDDELL

Goruchwyliodd Evan ffos y darddell a leolwyd er mwyn darganfod mwy am y nodwedd hon a'i phwysigrwydd ym mywydau'r rheini a drigai y tu mewn i'r closdir.

Cynllun y safle
Lleoliad ffos y ffynnon

FFOS Y DWYRAIN

Lleolwyd y ffos ddwyreiniol er mwyn darganfod mwy am ran dde-ddwyreiniol y closdir ac arwyddocâd tomen o sbwriel yn y cae. Mark fu'n gyfrifol am oruchwylio'r gwaith yma.

Cynllun o'r safle
Ffos y dwyrain
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.