Rydych chi yn:  >   >   >   > 

Tymor Cloddio 1999

Mark Redknap yn ei gwaith

1999 oedd y chweched flwyddyn i Dr Mark Redknap a'i dîm fod yn cloddio yn Llanbedr-goch. Erbyn hynny yr oeddent eisoes wedi darganfod wal garreg fawr a oedd yn amgáu'r anheddiad rhwng tua OC850 ac OC1000. Y tu mewn iddi yr oedd hefyd wedi dadorchuddio nifer o adeiladau ac yn ogystal, yn niwedd un tymor 1998, nifer o gladdedigaethau dynol.

Roedd pwysigrwydd y safle o safbwynt astudio Cymru Oes y Llychlynwyr yn eglur - ond roedd llawer o waith eto i'w wneud.

Ddechrau tymor 1999 dyma oedd gan Mark i'w ddweud:

"Mae'r cwestiynau y bydd yn rhaid inni geisio eu datrys eleni yn ymwneud â natur y claddedigaethau a ddarganfuwyd ym 1998 ac â phwy oedd y bobl hyn (a oes rhagor?) yn ogystal â ffurf y wal garreg amgylchynol - pa mor fawr oedd hi? pryd y'i codwyd? a chan bwy?"

Trwy ddilyn y dyddiaduron cloddio hyn, cewch wybod sut y llwyddodd Mark i ateb y cwestiynau hyn, sut y datblygodd ei syniadau, a pha ryfeddodau a ddarganfu ar y daith.

Ffosydd 1999

Cloddiwyd dwy ffos ym 1999, sef Ffos y Wal a'r Ffos Ddeheuol - a lleolwyd y ddwy i ateb cwestiynau penodol.

Ffos y wal

Goruchwyliwyd ffos y wal gan Mark Lodwick, a'i lleoli er mwyn ceisio darganfod rhagor am y claddedigaethau a ddarganfuwyd ym 1998.

Map safle - wall trench
The wall trench

Ffos y de

Lleolwyd ffos y de er mwyn darganfod rhagor am derfyn de orllewinol y clostir - Mark Lewis a fu'n goruchwylio'r gwaith yn hon.

Map safle - southern trench
Southern trench
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.