Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Pensaernïaeth Amgueddfa Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cynlluniwyd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a agorwyd yn Hydref 2005, gan y penseiri arobryn Wilkinson Eyre.

Mae'n cyfuno'r warws, adeilad Rhestredig Gradd II a chyn gartref Amgueddfa Forwrol a Diwydiannol Abertawe, ac adeilad newydd sbon o wydr a llechi Cymreig.

Bu'r penseiri yn ofalus iawn yn ategu'r warws hanesyddol drwy gyfrwng y deunyddiau, y strwythur a'r dyluniad cyffredinol. Mae siâp yr adeilad newydd yn dilyn troad iard drefnu'r rheilffordd arferai wasanaethu'r warws ger y dociau.

Dilyna'r strwythur, sy'n cysylltu'r adeiladau hen a newydd, linell sy'n arwain yn syth o Ganol Dinas Abertawe, ar hyd Ffordd y Dywysoges i ogledd Ffordd Ystumllwynarth, hyd y dociau a'r môr.

Ceir yr argraff weithiau bod stryd dan do wedi cael ei hadeiladu rhwng yr adeiladau hen a newydd.

Dyluniwyd yr orielau newydd gan Land Design Studio, sydd wedi ennill Gwobr Adloniant Rhyngweithiol BAFTA, gan wneud defnydd helaeth o dechnoleg gyfrifiadurol rhyngweithiol i gyflwyno hanes economaidd a chymdeithasol Cymru i gynulleidfa'r 21ain ganrif.

Mae'r arddangosfeydd wedi'u rhannu'n 15 adran thematig sydd, o'u cyfuno, yn rhoi darlun o sut y tyfodd Cymru'n un o gewri'r Chwyldro Diwydiannol a sut arweiniodd hynny at sefyllfa'r wlad heddiw.

Mae'r adeilad syfrdanol hefyd yn ofod cymdeithasol perffaith i gyfarfod ffrindiau neu ymlacio â chwpaned o goffi a crêpe ffres.

Saif yr adeilad yng nghalon Ardal Forwrol Abertawe gerllaw nifer o leoliadau diwylliannol fel Canolfan Dylan Thomas ac Amgueddfa Abertawe, ac mae'n gaffaeliad i ddinas sy'n borth i dwristiaid.