Pensaernïaeth Amgueddfa Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cynlluniwyd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a agorwyd yn Hydref 2005, gan y penseiri arobryn Wilkinson Eyre.

Mae'n cyfuno'r warws, adeilad Rhestredig Gradd II a chyn gartref Amgueddfa Forwrol a Diwydiannol Abertawe, ac adeilad newydd sbon o wydr a llechi Cymreig.

Bu'r penseiri yn ofalus iawn yn ategu'r warws hanesyddol drwy gyfrwng y deunyddiau, y strwythur a'r dyluniad cyffredinol. Mae siâp yr adeilad newydd yn dilyn troad iard drefnu'r rheilffordd arferai wasanaethu'r warws ger y dociau.

Dilyna'r strwythur, sy'n cysylltu'r adeiladau hen a newydd, linell sy'n arwain yn syth o Ganol Dinas Abertawe, ar hyd Ffordd y Dywysoges i ogledd Ffordd Ystumllwynarth, hyd y dociau a'r môr.

Ceir yr argraff weithiau bod stryd dan do wedi cael ei hadeiladu rhwng yr adeiladau hen a newydd.

Dyluniwyd yr orielau newydd gan Land Design Studio, sydd wedi ennill Gwobr Adloniant Rhyngweithiol BAFTA, gan wneud defnydd helaeth o dechnoleg gyfrifiadurol rhyngweithiol i gyflwyno hanes economaidd a chymdeithasol Cymru i gynulleidfa'r 21ain ganrif.

Mae'r arddangosfeydd wedi'u rhannu'n 15 adran thematig sydd, o'u cyfuno, yn rhoi darlun o sut y tyfodd Cymru'n un o gewri'r Chwyldro Diwydiannol a sut arweiniodd hynny at sefyllfa'r wlad heddiw.

Mae'r adeilad syfrdanol hefyd yn ofod cymdeithasol perffaith i gyfarfod ffrindiau neu ymlacio â chwpaned o goffi a crêpe ffres.

Saif yr adeilad yng nghalon Ardal Forwrol Abertawe gerllaw nifer o leoliadau diwylliannol fel Canolfan Dylan Thomas ac Amgueddfa Abertawe, ac mae'n gaffaeliad i ddinas sy'n borth i dwristiaid.

Gwybodaeth

Map

Abertawe
Ar agor 10am-5pm bob dydd

Ffôn:
(029) 2057 3600

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

digwyddiadau

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.