Rydych chi yn:  >   > 

Beth am siopa yn yr amgueddfeydd y Nadolig hwn?

Mae siopau Amgueddfa Cymru yn llawn anrhegion delfrydol. Dewch i ddianc rhag y dyrfa ar y stryd fawr i siopa am anrhegion gwahanol yn ein siopau.

Dyma flas o rhai o'r pethau ar gael:

Dillad menywod
Ruana
Dillad dynion

Tecstilau Cymreig

Cadwch yn gynnes dros y gaeaf gyda'n tecstilau Cymreig hyfryd.

Ruana — £75

Cap — £24

Sgarff — £24

Llyfrau, CDs a Chasetau

Llyfrau, CDs a Chasetiau

Amrywiaeth eang o lyfrau, cerddoriaeth a recordiadau llafar o'r cyhoeddwyr Cymreig gorau.

Scrabble Cymraeg — £19.99

CDs — £9.99

Llyfrau — £5.99

Teganau

Teganau

Cadwch y plant yn hapus gyda theganau addysgiadol a sbri i blant o bob oedran.

Dinosaur Cuddlekin — £9.99

Sculpt Art — £8.95

Let's Start Painting — £8.99

Sharon the Sheep — £8.99

Cock a Doodle Moo Game — £12.99

Giant Farm Puzzle — £11.99

Volcano Making Kit — £8.99

Anrhegion i'r Cartref

Anrhegion i'r Cartref

Crefftau Cymreig cyfoes i'r cartref.

Clociau Pentan — £58

Llestri gwydr o waith llaw — £15 i £80