Astudiaeth Achos: Ymgysylltu â’r Gymuned - Menter Our Museum

Rydyn ni’n gweithio gydag amrywiaeth o Bartneriaid Cymunedol i ddatblygu ein rhaglen wirfoddoli a gwneud gwirfoddoli yn Amgueddfa Cymru yn berthnasol ac o fewn cyrraedd i bawb.

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â grŵp o Bartneriaid Cymunedol dan faner Sefydliad Paul Hamlyn a dan nawdd menter Our Museum. Nod Our Museum yw creu partneriaethau gweithredol drwy ddod ag amgueddfeydd a chymunedau ynghyd. Canolbwynt y gwaith yw datblygu a chynnal cyfleoedd gwirfoddoli a sicrhau eu bod wrth wraidd gwaith yr Amgueddfa, a chreu ‘Cymuned o Wirfoddolwyr’. Rydyn ni’n cydweithio â’n partneriaid er mwyn cyrraedd y nod hwn.

Daw ein partneriaid o sefydliadau amrywiol – elusennau bychan lleol a rhai mawr cenedlaethol, sefydliadau addysgiadol a chyrff y llywodraeth. Mae gan bob sefydliad brofiad o weithio gyda chymunedau ac ymgysylltu â nhw ac mae gan bob un sgiliau a phrofiadau gwahanol i’w cynnig.

Fel rhan o’r broses, rydym yn gweithio i ddatblygu cyfleon gwirfoddoli newydd ar draws yr Amgueddfa gan gynnwys gwaith ar brojectau sy’n ymwneud â’r fenter gyffrous dan nawdd HLF i ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Un o’r projectau yma yw adeiladu’r Pentref Celtaidd newydd, Bryn Eryr. Bydd yr adeilad replica, maint llawn hwn wedi ei seilio ar weddillion tai crwn cyfun o Fryn Eryr, aneddiad o Oes yr Haearn ar Ynys Môn. Bydd gwirfoddolwyr a chymunedau yn cyfrannu at bob agwedd o’r gwaith; yn adeiladu’r waliau clai solet, yn helpu i dyfu’r gwellt ar gyfer y toeon, ac yn creu gwrthrychau, offer ac addurniadau replica i ddodrefnu’r tai.

Mae gwaith wedi dechrau ar y project hwn yn barod gyda gwirfoddolwyr yn ymuno â’r Uned Adeiladau Hanesyddol a’r Adran Addysg i ddysgu sgiliau adeiladu a chrefftau traddodiadol – o gymysgu clai clwm ar gyfer y waliau i blethu rhaffau o ddeunyddiau naturiol fel mieri a danadl i’w defnyddio yn y tai. Mae’n gyffrous gweld pethau’n datblygu gan fod hwn yn broject gwirioneddol gymunedol gyda gwirfoddolwyr yn chwarae rôl allweddol.

OM-advocacy-statement-Welsh.pdf
Our Museum: Cymunedau ac Amgueddfeydd Fel Partneriaid Gweithredol
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.