Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Trefniadau

Mae'n bwysig eich bod chi'n galw'r Adran Addysg ar (029) 2057 3403/3424 o flaen llaw i archebu  lle. Er mwyn osgoi siom, rydym ni'n argymell eich bod chi'n archebu o leiaf bythefnos o flaen llaw (yn gynt os ydych chi am drefnu sgwrs benodol, lefel uwch) gan fod cyfyngiad ar nifer y grwpiau y gellir eu derbyn mewn diwrnod. Dewch nôl atom cyn gynted ag y bo modd os ydych chi am newid manylion eich ymweliad.

Mae mynediad i'r Amgueddfa am ddim; codir tâl am barcio ceir (£2 y car neu £10 am docyn 12 mis).

Bydd angen i chi fod â'r wybodaeth ganlynol wrth law: