Rydych chi yn:  >   >   > 

Adnoddau

Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

adnodd dysgu gwyddorau naturiol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Nod yr adnodd hwn dan arweiniad athro ar gyfer ysgolion cynradd yw helpu athrawon ac arweinwyr grŵp eraill i drefnu ymweliad llwyddiannus. Mae’r orielau yn amrywiol, ac yn cwmpasu pob math o bynciau gwahanol o fewn y cwricwlwm Gwyddoniaeth, gan gynnwys cynefinoedd, anifeiliaid, planhigion, deinosoriaid, mwynau a bioamrywiaeth.

Mae’r cynnwys yn berthnasol hefyd i’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Mae mwy o wybodaeth am yr arddangosfeydd yn y pecyn er mwyn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’n cynnwys gweithgareddau hefyd i’ch helpu i archwilio’r arddangosfeydd.

Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Celf - Lluniau Margam

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Fe roddir y nodiadau hyn wybodaeth i chi am ddau beintiad o Blasdy Margam yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion a llawer o syniadau ar gyfer y dosbarth.

Celf - Pecyn adnodd Ymweliad a Chymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd pecyn cymraeg i ddilyn yn fuan.

Dyddiadau: tan 7 Medi 2014

Constable - adnodd dysgu athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Nod y pecyn yw helpu athrawon i baratoi ar gyfer ymweliad hunandywys i’r arddangosfa John Constable: Salisbury Cathedral from the Meadows yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’n cynnwys gwybodaeth gefndir am Constable, y paentiad a gweithiau eraill yn yr arddangosfa; syniadau ar gyfer themâu a gweithgareddau trawsgwricwlaidd i’w harchwilio cyn eich ymweliad, yn yr oriel a nôl yn yr ysgol ar gyfer disgyblion CA2-4 a’r Cyfnod Sylfaen.

 

Ystyrir Salisbury Cathedral from the Meadows 1831gan John Constable yn gampwaith celf Brydeinig. Fe’i prynwyd gan y Tate er budd y cyhoedd ym mis Mai 2013, diolch i grantiau sylweddol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad Manton, y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) ac Aelodau Tate.

 

Er mwyn sicrhau’r pryniad, daeth pum casgliad cyhoeddus ynghyd mewn partneriaeth: Tate, Amgueddfa Cymru, Gwasanaeth Amgueddfeydd Colchester ac Ipswich, Amgueddfa Caersallog a De Wiltshire ac Orielau Cenedlaethol yr Alban. Mae’r fenter, sef Aspire, yn broject pum mlynedd a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf er mwyn sicrhau y caiff y gwaith ei weld mewn lleoliadau partner ledled y DU. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yw’r lleoliad cyntaf i arddangos y paentiad.

Dyddiadau: March - September 2014
Am ddimSesiwn beilot
Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Constable, Lluniau a Llythrennedd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Constable, Lluniau a Llythrennedd
Dyddiadau: Dydd Iau 12 Mehefin
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

CA2

Am ddimDan arweiniad athro
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Archwilio Deunyddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taflen waith i’ch helpu i archwilio’r casgliadau – faint o bethau allwch chi eu canfod.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddimDan arweiniad athro

Llareggub: Darluniau Peter Blake ar gyfer Under Milk Wood - Pecyn Adnodd Addysg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Blake wedi darlunio pob agwedd o ddrama Dylan Thomas ar gyfer yr arddangosfa hon, Llareggub: Darluniau Peter Blake ar gyfer Under Milk Wood.

Mae'r adnodd dysgu yma wedi ei greu i gynorthwyo ymweliadau i'r arddangosfa ac yn cynnwys syniadau ar gyfer gweithgareddau ar ol ymweliad i'r arddangosfa.

Bydd pecyn cymraeg ar gael yn Ionawr.

Dyddiadau: 23 Tachwedd 2013 - 16 Mawrth 2014
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig

Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2

Llyfryn gweithgareddau Canolfan Ddarganfod Clore

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Llyfryn gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill gael archwilio.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Llyfryn gweithgareddau Canolfan Ddarganfod Clore a Thu Hwnt

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Llyfryn gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill gael archwilio'r orielau gyda'i gilydd

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2

Llyfryn gweithgareddau oriel esblygiad cymru ac oriel y byd naturiol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Llyfryn gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill gael archwilio'r orielau gyda'i gilydd.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Syniadau cyffredinol ar gyfer ymweld â’r amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y nodiadau hyn er mwyn archwilio themâu addysgol ar draws yr orielau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro

Tirlun a Golau - llwybr i'r teulu

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Tirlun a Golau llwybr i'r teulu
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Athrawon

Ymweliad â’r Oriel Gelf - casgliadau celf hanesyddol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Datblygwyd y nodiadau hyn er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am ddarnau celf unigol yn yr orielau celf hanesyddol yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Ymweliad Oriel Gelf - Argraffiadaeth a Chelf Fodern

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Datblygwyd y nodiadau hyn er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am ddarnau celf unigol yn yr orielau celf argraffiadol a modern yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Yr Artistiaid - Ysbrydoli'r Ymdrech Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Am ddimDan arweiniad athro
Cymunedau, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Ysbrydoli’r Ymdrech: Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Am ddimDan arweiniad athro
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Ysbrydoli’r Ymdrech: Printiau - Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Am ddimYn yr ysgol

Ditectif yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dilynwch y cliwiau ar y llwybr ditectif hwn i ddarganfod eitemau ardderchog o'r amgueddfa. Bydd chwyddwydr yn eich helpu i weld pethau'n glir.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Fideo Alfred Russel Wallace

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Testun Saesneg yn unig.

Fideo Alfred Russel Wallace
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Fideo Morgrug Deildorrol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dyma glip fideo byr (2 funud o hyd) sy'n dangos ein morgrug deildorrol yn dod â dail yn ôl i'w nyth. Nid ydynt yn bwyta'r dail, ond maent yn eu defnyddio i'w helpu i dyfu math arbennig o ffwng sy'n fwyd i'r morgrug.

Fideo Morgrug Deildorrol
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Fy Hoff Ddeinosor

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewiswch eich hoff ddeinosor yn yr Oriel Esblygiad Cymru. Tynnwch lun ohono'n ofalus yn y blwch.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Ymchwilio!

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Eich nod yw arsylwi a chofnodi'r pethau a welwch o'ch amgylch. Gallwch dynnu lluniau, pwyso, mesur a chymryd nodiadau am bethau. Cofiwch fod popeth yn ddiddorol os edrychwch chi'n ofalus!

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.