Rydych chi yn:  >   >   > 

Adnoddau

Am ddimYn yr ysgol
Addysg Oedolion

Camau Cymraeg

Amgueddfa Lechi Cymru
Clawr Camau Cymraeg

Mae'r cynllun cyffrous newydd sbon yma'n rhoi cyfle i diwtoriaid Cymraeg i oedolion ddefnyddio Amgueddfa Lechi Cymru fel adnodd; caiff dysgwyr wella eu sgiliau iaith a chyfathrebu mewn amgylchedd naturiol Gymreig. Fe'i paratowyd gan Amgueddfa Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru; mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ac yna'n hawdd i'w lungopïo.

Camau Cymraeg
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Canllaw i'r Amgueddfa

Amgueddfa Lechi Cymru
Grŵp

Croeso cynnes i Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis. Cartref yr Amgueddfa yw y Gilfach Ddu — hen weithdai Chwarel Dinorwig.

Yn y gweithdai hyn y gwnaed holl waith trwsio a chynnal a chadw chwarel a gyflogai dros 3,000 o ddynion. Atseiniai ponciau'r chwarel uwchlaw Gilfach Ddu yn sŷn y ffrwydriadau mawr a ryddhái'r llechi o'r graig. Islaw byddai'r gweithdai yn diasbedain yn sain morthwyl ac eingion, cŵn a gordd. Cydweithient i gynnal diwydiant a oedd, ar ei anterth, yn allforio miloedd o dunnelli o lechi Cymru i bedwar ban byd.

Caewyd Chwarel Dinorwig ym 1969. Nid saernïo wagenni a bwrw cledrau sydd yma heddiw ond adrodd hanes arbennig iawn: stori'r diwydiant llechi yng Nghymru. Yn y fan hon cewch fynd ar daith trwy orffennol diwydiant a ffordd o fyw a naddodd eu hunain yn ddwfn i gymeriad ein gwlad. Cewch glywed stori afaelgar sy'n cwmpasu digwyddiadau hanesyddol mawr, a manylion bychain bywyd bob dydd. Cynni a chynnen, cyfoeth a chydlafurio: holl ddrama hanes pobl go iawn.

Canllaw i'r Amgueddfa
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Croeso i Lyfryn Cert Celf

Amgueddfa Lechi Cymru

Mae’r llyfryn hwn yn llawn gweithgareddau celf sy’n ymwneud â’r amgueddfa a’r diwydiant llechi.

Mae’n arbennig o addas ar gyfer pobl ifanc a phlant dros 7 oed – ond mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb roi cynnig arni!

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn artist o fri – dim ond i chi fwynhau!

Cynhyrchwyd y llyfryn hwn diolch i nawdd gan Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Llyfryn Fron Haul

Amgueddfa Lechi Cymru

Defnyddiwch y llyfryn hwn i ddarganfod mwy am y tai diddorol yma.

Wyddoch chi mai nid dyma gartref go iawn y tai bychain hyn? Am eu bod nhw mor arbennig ac wedi eu hadeiladu ar gyfer chwarelwyr a'u teuluoedd, penderfynwyd eu symud nhw garreg wrth garreg i fan hyn, Amgueddfa Lechi Cymru, i ddangos sut y byddai chwarelwyr yn byw ers talwm.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Gwybodaeth

Map

Llanberis, Gwynedd
Ar agor 10am-5pm bob dydd (Pasg-Hydref), 10am-4pm Sul-Gwener (Tachwedd-Pasg)

Adran addysg:
(029) 2057 3717

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd