Pecynnau Priodas Aeaf yng Nghastell Sain Ffagan


Yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni’n arbenigo mewn cadw a chreu atgofion. Gallwn eich cynorthwyo i drefnu diwrnod priodas bythgofiadwy ar eich cyfer chi, eich teulu a’ch ffrindiau.


Yn newydd ar gyfer 2014/15, mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn cynnig pecynnau priodas aeaf arbennig yn un o blastai Elisabethaidd gorau Cymru ac adeilad rhestredig Gradd 1, Castell Sain Ffagan. Mae ei gerddi godidog, y pistyll, y pwll pysgod a’r llwybrau coediog rhamantus yn gefndir delfrydol i luniau priodas y byddwch yn eu trysori am byth.


Mae Pecynnau Priodas Aeaf yn y Castell yn seiliedig ar seremoni sifil i hyd at 30 gwestai ar ôl hanner dydd yn y Castell, yna te prynhawn neu frecwast priodas 3 chwrs yn Ystafell Fwyta’r Castell. Mae’r pecynnau arbennig hyn ar gael rhwng Tachwedd a Chwefror. Rhaid talu ffi llogi cyfleuster a chost arlwyo ar wahân ar geisiadau i ddefnyddio’r Castell ar adegau eraill yn y flwyddyn. Mae’r pecyn hwn yn seiliedig ar isafswm o 30 o westeion er y gellid eistedd 40 yn y Castell, o dalu cost fesul person ychwanegol.


Darperir y bwyd gan ein harlwywyr uchel eu bri, Elior. Mae’r tîm profiadol yn darparu bwydlenni llawn ysbrydoliaeth a gwasanaeth rhagorol. Caiff yr holl fwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol a thymhorol mwyaf ffres.


Prisiau o £55 y pen gan gynnwys TAW


Priodas Aeaf y Castell
Pecyn Te Prynhawn

 • Defnydd am ddim o Neuadd y Castell ar gyfer eich seremoni sifil
 • Defnydd arbennig o Ystafell Fwyta’r Castell ar gyfer eich te prynhawn tan 5pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (dyma’r isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Te Prynhawn a Diodydd blasus y gaeaf
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedig

Mawrth-Iau £55 / Gwener-Sadwrn £60
Pris y pen gan gynnwys TAW
Priodas Aeaf y Castell
Pecyn Brecwast Priodas

 • Defnydd am ddim o Neuadd y Castell ar gyfer eich
  seremoni sifil
 • Defnydd arbennig o Ystafell Fwyta’r Castell ar gyfer eich brecwast priodas rhwng hanner dydd ac 8pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (dyma’r isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Brecwast Priodas Aeaf 3 Chwrs blasus a Diodydd
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedigMawrth-Iau £65 / Gwener-Sadwrn £70
Pris y pen gan gynnwys TAW

Os ydych am archebu gwin ychwanegol neu swper bys a bawd gyda’r nos, cyfeiriwch at y bwydlenni yn y pecyn priodas a threfnwch yn uniongyrchol ag Elior.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad i weld y lleoliad gydag aelod o’n Tîm Priodasau, cysylltwch â ni. Cofiwch ofyn i ni am ein pecynnau Parti Plu hefyd!

Ffôn: 029 20573416 or 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB


Neuadd Castell Sain Ffagan

Neuadd Castell Sain Ffagan


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.