Pecynnau Priodas Aeaf yng Nghastell Sain Ffagan

llun gan Richard Dutkowski FMPA www.dutkowski.co.uk
llun gan Richard Dutkowski FMPA www.dutkowski.co.uk

Yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni’n arbenigo mewn cadw a chreu atgofion. Gallwn eich cynorthwyo i drefnu diwrnod priodas bythgofiadwy ar eich cyfer chi, eich teulu a’ch ffrindiau.


Yn newydd ar gyfer 2014/15, mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn cynnig pecynnau priodas aeaf arbennig yn un o blastai Elisabethaidd gorau Cymru ac adeilad rhestredig Gradd 1, Castell Sain Ffagan. Mae ei gerddi godidog, y pistyll, y pwll pysgod a’r llwybrau coediog rhamantus yn gefndir delfrydol i luniau priodas y byddwch yn eu trysori am byth.


Mae Pecynnau Priodas Aeaf yn y Castell yn seiliedig ar seremoni sifil i hyd at 30 gwestai ar ôl hanner dydd yn y Castell, yna te prynhawn neu frecwast priodas 3 chwrs yn Ystafell Fwyta’r Castell. Mae’r pecynnau arbennig hyn ar gael rhwng Tachwedd a Chwefror. Rhaid talu ffi llogi cyfleuster a chost arlwyo ar wahân ar geisiadau i ddefnyddio’r Castell ar adegau eraill yn y flwyddyn. Mae’r pecyn hwn yn seiliedig ar isafswm o 30 o westeion er y gellid eistedd 40 yn y Castell, o dalu cost fesul person ychwanegol.


Darperir y bwyd gan ein harlwywyr uchel eu bri, Elior. Mae’r tîm profiadol yn darparu bwydlenni llawn ysbrydoliaeth a gwasanaeth rhagorol. Caiff yr holl fwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol a thymhorol mwyaf ffres.


Prisiau o £55 y pen gan gynnwys TAW


Priodas Aeaf y Castell
Pecyn Te Prynhawn

 • Defnydd am ddim o Neuadd y Castell ar gyfer eich seremoni sifil
 • Defnydd arbennig o Ystafell Fwyta’r Castell ar gyfer eich te prynhawn tan 5pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (dyma’r isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Te Prynhawn a Diodydd blasus y gaeaf
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedig

Mawrth-Iau £55 / Gwener-Sadwrn £60
Pris y pen gan gynnwys TAW
Priodas Aeaf y Castell
Pecyn Brecwast Priodas

 • Defnydd am ddim o Neuadd y Castell ar gyfer eich
  seremoni sifil
 • Defnydd arbennig o Ystafell Fwyta’r Castell ar gyfer eich brecwast priodas rhwng hanner dydd ac 8pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (dyma’r isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Brecwast Priodas Aeaf 3 Chwrs blasus a Diodydd
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedigMawrth-Iau £65 / Gwener-Sadwrn £70
Pris y pen gan gynnwys TAW

Os ydych am archebu gwin ychwanegol neu swper bys a bawd gyda’r nos, cyfeiriwch at y bwydlenni yn y pecyn priodas a threfnwch yn uniongyrchol ag Elior.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad i weld y lleoliad gydag aelod o’n Tîm Priodasau, cysylltwch â ni. Cofiwch ofyn i ni am ein pecynnau Parti Plu hefyd!

Ffôn: 029 20573416 or 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB


Neuadd Castell Sain Ffagan

Neuadd Castell Sain Ffagan


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.