Oriel y Parc

Nodyn

Bydd yr oriel ar gau ddydd Llun 28 Ebrill. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Oriel y Parc, Tyddewi
Oriel y Parc, Tyddewi

Mae Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cydweithio yn Oriel y Parc, lle mae gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr yn cael eu cyfuno gydag arddangosfeydd o’r casgliadau cenedlaethol i ddathlu’r dirwedd.

Mynediad am ddim, ac mae’r adeilad yn gwbl hygyrch.

Am wybodaeth am arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau, gweler gwefan Oriel y Parc.

Ar agor 10am-4pm bob dydd (ar gau 26-26 Rhagfyr).

Ffurfiwyd Ffrindiau Oriel y Parc yn 2011 i godi broffeil, gefnogi ac i gymorthwyo Oriel Tirluniau Oriel y Parc, Tyddewi.
Am fwy o wybodaeth ymwelwch â www.friendsoforielyparc.co.uk

<--

Portreadu Cestyll

16 Tachwedd 2013 – 5 Mai 2014

Daddy’s Hole a Chastell Penfro
Daddy’s Hole a Chastell Penfro 1782 © Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Gwlad y cestyll yw Cymru i lawer, ac mae yma fwy o gestyll fesul milltir sgwâr nag yn unrhyw wlad arall.

O ddiwedd y ddeunawfed ganrif ymlaen, ymwelodd bron pob un o artistiaid dyfrlliw mawr Prydain â Chymru unwaith. Wrth chwilio am ysbrydoliaeth yn nrama a rhamant tirlun gwyllt Cymru, cawsant eu denu’n anochel at ei chestyll. Mae Portreadu Cestyll yn cyflwyno gweithiau o oes aur paentio tirlun ym Mhrydain wedi’u dethol gan Dr John Kenyon, awdurdod blaenllaw ar gestyll.

Yn cael ei arddangos ar yr un pryd mae Blue Funk II: Cyfres o Gardiau Post (2002) gan Tim Davies – ymateb yr artist i ystyried cestyll Cymru yn eu cyd-destun. Fe’i ganwyd yn Solfach ym 1960, mae’n arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac ef oedd cynrychiolydd Cymru yn Biennale Fenis 2011.

Mae’r oriel hefyd yn cael cyfle unwaith eto i arddangos celc gwych Tregwynt. Fe’i canfuwyd ym 1996 ym Mhlasty Tregwynt ger Abergwaun, ac mae’n un o’r celciau ceiniogau gwychaf i gael ei ddarganfod yng Nghymru erioed ac yn cynnwys 33 ceiniog aur a 467 o geiniogau arian. Mae’r diweddaraf yn dyddio o 1647/48, cyfnod Rhyfel Cartref Lloegr.

Partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw Oriel y Parc.

Llareggub: Darluniau Peter Blake o Under Milk Wood gan Dylan Thomas

17 May – 23 September 2014

Llaregub

Pleser gan Oriel y Parc yw cyflwyno Llareggub: Darluniau Syr Peter Blake ar gyfer Under Milk Wood (1953). Penllanw project chwarter canrif yr artist i ddarlunio pob elfen o waith enwocaf Dylan Thomas yw’r gwaith sylweddol hwn.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys portreadau pensil o bob cymeriad, lluniau dyfrlliw o’r golygfeydd breuddwydiol a phaentiadau a collages o olygfeydd a lleoliadau ym mhentref dychmygol Llareggub.

Darluniau Blake ar gyfer drama radio y bardd o Dalacharn yw un o’i brojectau parhaus hiraf a mwyaf. Mae’n dal wrthi’n darlunio’r cymeriadau, y breuddwydion a’r lleoliadau. Ag yntau’n edmygwyr mawr o waith Dylan Thomas mae’r ddrama radio wedi mynd â bryd Syr Peter Blake ers blynyddoedd, ac mae’n cofio’r tro cyntaf iddo ei chlywed tra yn y Coleg Celf Brenhinol.

Mae portreadau mewn pensil du a gwyn ar bapur arlliwiedig, lluniau dyfrlliw o olygfeydd breuddwydiol y ddrama, darluniau ‘naratif a lleoliadol’ mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys collage, a ffotograffau a dynnwyd gan Blake ei hun yn Nhalacharn yn y 1970au.

Daeth Peter Blake yn enwog fel un o ffigurau blaenllaw’r mudiad Celf Bop ddiwedd y 1950au ac yn ei baentiadau cynnar byddai’n defnyddio delweddau o fyd hysbysebu, neuaddau cyngerdd, adloniant a reslo, ac yn aml yn defnyddio collage. Trwy gydol ei yrfa mae'r artist wedi ymwneud â diwylliant poblogaidd, yn enwedig y diwydiant cerddoriaeth.

I ddysgu mwy am ddigwyddiadau a gweithgareddau cysylltiedig dros yr haf ewch i wefan Oriel y Parc.

-->

Partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw Oriel y Parc.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.