[delwedd: Fynedfa newydd]

[delwedd: Prif adeilad]

Helpwch ni i greu hanes!

Mae’r gwaith ar Broject Creu Hanes Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bellach wedi cychwyn ac mae’n sbardun i’n hymgyrch i godi gweddill yr arian sydd ei angen arnom.

Mae pob rhodd o bob maint yn cyfri ac yn cyfrannu at ein project cyffrous ar gyfer trigolion Cymru.

I gyfrannu rhodd, argraffwch y ffurflen isod a’i hanfon atom:

Lawrlwytho Ffurflen Cyfrannu Rhodd

Cylch Cyfrannu Sain Ffagan

Yn rhan o’n hymgyrch, rydym wedi sefydlu Cylch Cyfrannu Sain Ffagan yn arbennig ar gyfer cefnogwyr sydd am roi rhwng £1,000 a £25,000. Bydd yr aelodau’n cyfrannu’n helaeth at y project gan atgyfnerthu ein grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a rhoddion hael eraill.

Gofynnwn i chi gefnogi ein hymgyrch a rhannu ein gweledigaeth i greu amgueddfa hanes genedlaethol wirioneddol ysbrydoledig i Gymru.

I drafod ymuno â’r Cylch Cyfrannu, cyfrannu rhodd i ran arall o’r project neu ddull arall o gefnogi, cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu trwy e-bostio datblygu@amgueddfacymru.ac.uk neu ffonio (029) 2057 3184.

I ymaelodi â Chylch Cyfrannu Sain Ffagan, argraffwch y ddwy ffurflen isod a’u hanfon atom:

Rhowch £5 I ddod a’r Oes haearn yn fyw yn Sain Ffagan

Er mwyn agor y tai crwn newydd yn 2015, rhaid gorffen y gwaith adeiladu ac ychwanegu celfi er mwyn troi Bryn Eryr yn gartref o’r Oes Haearn.

Rydyn ni wedi cydweithio â’r Gronfa Gelf fydd yn diolch i roddwyr Bryn Eryr am eu haelioni gydag anrheg arbennig o Sain Ffagan, heb gost ychwanegol i chi nac i ni.

I ddysgu may ac i roi arian ewch i wefan artfund.org/arthappens-stfagans.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.