Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English
Fynedfa newydd
Prif adeilad

Helpwch ni i greu hanes!

Mae’r gwaith ar Broject Creu Hanes Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bellach wedi cychwyn ac mae’n sbardun i’n hymgyrch i godi gweddill yr arian sydd ei angen arnom.

Mae pob rhodd o bob maint yn cyfri ac yn cyfrannu at ein project cyffrous ar gyfer trigolion Cymru.

I gyfrannu rhodd, argraffwch y ffurflen isod a’i hanfon atom:

Lawrlwytho Ffurflen Cyfrannu Rhodd

Cylch Cyfrannu Sain Ffagan

Yn rhan o’n hymgyrch, rydym wedi sefydlu Cylch Cyfrannu Sain Ffagan yn arbennig ar gyfer cefnogwyr sydd am roi rhwng £1,000 a £25,000. Bydd yr aelodau’n cyfrannu’n helaeth at y project gan atgyfnerthu ein grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a rhoddion hael eraill.

Gofynnwn i chi gefnogi ein hymgyrch a rhannu ein gweledigaeth i greu amgueddfa hanes genedlaethol wirioneddol ysbrydoledig i Gymru.

I drafod ymuno â’r Cylch Cyfrannu, cyfrannu rhodd i ran arall o’r project neu ddull arall o gefnogi, cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu trwy e-bostio datblygu@amgueddfacymru.ac.uk neu ffonio (029) 2057 3184.

I ymaelodi â Chylch Cyfrannu Sain Ffagan, argraffwch y ddwy ffurflen isod a’u hanfon atom:

Rhowch £5 I ddod a’r Oes haearn yn fyw yn Sain Ffagan

Er mwyn agor y tai crwn newydd yn 2015, rhaid gorffen y gwaith adeiladu ac ychwanegu celfi er mwyn troi Bryn Eryr yn gartref o’r Oes Haearn.

Rydyn ni wedi cydweithio â’r Gronfa Gelf fydd yn diolch i roddwyr Bryn Eryr am eu haelioni gydag anrheg arbennig o Sain Ffagan, heb gost ychwanegol i chi nac i ni.

I ddysgu may ac i roi arian ewch i wefan artfund.org/arthappens-stfagans.