Athrawon

Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Ceisiadau nawr ar agor - Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Athrawon

Cael y mwyaf o’ch ymweliad â’r Amgueddfa Wlân Genedlaethol

Amgueddfa Wlân Cymru

Dewch i ymweld â’r Amgueddfa am y diwrnod i archwilio’r posibiliadau thematig. Bydd y sesiwn yn cynnwys taith dywys o gwmpas yr Amgueddfa a’i hadnoddau addysg, a blas ar y sesiynau i ysgolion. Mae hefyd yn cynnwys cyfle i gynnig adborth a chyfrannu at ddarpariaeth yr Amgueddfa yn y dyfodol.

Rhaid cael o leiaf 5 a dim mwy na 15 athro ar bob cwrs.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £47 am hyd at 15 disgybl, £77 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Athrawon

Technegau Tecstilau

Amgueddfa Wlân Cymru

Gellir cynnig y cwrs hanner diwrnod/diwrnod hwn fel HMS ysgol gyfan neu ar gyfer grŵp o athrawon tecstilau/celf/crefft. Mae’r sesiwn ymarferol yn archwilio technegau tecstilau fel ffeltio, defnyddio cwyr, gwehyddu a chwiltio, yn seiliedig ar ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cwricwlwm Cymreig. Gellir ei gynnal yn yr Amgueddfa neu yn eich ysgol – cysylltwch â ni am gostau.

Rhaid cael o leiaf 5 a dim mwy na 15 athro ar bob cwrs.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £47 am hyd at 15 disgybl, £77 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Addysg Oedolion, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Adnodd ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Amgueddfa Wlân Cymru

An online resource for Welsh learners at Mynediad,Sylfaen, Canolradd and Uwch levels. Gwau Geiriau encourages learners to visit the National Wool Museum and use its displays and resources to enhance the Welsh learning experience. Find out more about the Welsh Woollen Industry whilst improving language skills.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.