Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen

Ymweld â Siân Corn

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i fwynhau gwres y tân a chlywed hanesion Siân Corn am Rwdolff ddrwg a thaith hudol Siôn Corn.

 Trwy gydol mis Rhagfyr. Cysylltwch â ni am fanylion.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Datblygiad creadigol

Y Cyfnod Sylfaen

Hen Ffordd o Fyw

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfle i ddysgu am fywyd yr aelwyd cyn dyddiau’r peiriant golchi, y sugnwr llwch a thrydan. Sut oedd menywod yn ymdopi â’r holl lwch glo a gariai’r dynion adref o’r gwaith? Sesiwn ymarferol sy’n defnyddio gwrthrychau i ddangos tasgau domestig y gorffennol, gyda phwyslais penodol ar ddiwrnod golchi. Gyda chaneuon, symudiadau a gwaith celf.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.

Cwricwlwm

Yn gysylltiedig â Saith Maes Dysgu’r Cyfnod Sylfaen.

Y Cyfnod Sylfaen
Am ddimDan arweiniad athro

Glowyr Bach - Chwarae Rhifau ac Iaith

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i feithrin sgiliau iaith a rhifedd sylfaenol gan ddefnyddio’r bagiau gweithgareddau. Cyfle i ymchwilio, gwrando a   rhagweld, gyda

chaneuon, rhigymau a gweithgareddau chwarae llawn dychymyg. Mae

dau fag gweithgareddau ar gael, ar gyfer gweithgaredd 1 awr dan arweiniad athro. Gellir archebu’r ddau fag ar gyfer ymweliad diwrnod llawn.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Yn gysylltiedig â saith Maes Dysgu’r Cyfnod Sylfaen.

Gwybodaeth

Map

Blaenafon, Torfaen
Ar agor pob dydd 9.30am-5pm. Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am-3.30pm.

Ffôn:
(029) 2057 3650

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd