Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Dogfennau

Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Dogfennau

Y Cyfnod Sylfaen

Awyrennau, Trenau a Cheir

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.
Y Cyfnod Sylfaen

Geiriau ac Adenydd Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ydych chi'n hoffi ysgrifennu straeon? Dysgwch fwy am hanes rhyfeddol go iawn monoplan coch yr Amgueddfa, i’ch sbarduno i ysgrifennu’ch stori eich hun. 

Bydd Thomas Docherty, yr awdur a'r darlunydd lleol o fri, yn esbonio sut gall ffaith fod yn fan cychwyn delfrydol i chi fynd ar eich trywydd dychmygol eich hun.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: 23, 30 Medi; 7, 21 Hydref, 11 Tachwedd
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Y Cyfnod Sylfaen

Môr-ladron Cymru- Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Tymor yr haf
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Dogfennau

Y Cyfnod Sylfaen

Teganau sy'n Symud

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddysgu am bob math o deganau o Oes Fictoria hyd heddiw a gweld sut mae gwahanolfathau o rym a mecanwaith yn achosi iddyn nhw symud.

Bydd cyfle i greu tegan sy’n symud i fynd yn ôl gyda chi i’r dosbarth, a defnyddio llwybr i weld casgliad yr Amgueddfa o deganau sy’n symud. Chwarae, archwilio, dysgu a
mwynhau.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Framwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Am ddimSesiwn beilot
Y Cyfnod Sylfaen

Tedi Twt a Doli Glwt yn ymweld a'r Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r ddau ffrind ar eu hantur gyffrous i ddarganfod golygfeydd a synau'r Amgueddfa.

Beth fyddan nhw'n ei weld? Beth fyddan nhw'n ei wneud?

Mwynhewch ganeuon, straeon a gweithgareddau celf gyda Tedi Twt a Doli Glwt wrth iddyn nhw ddysgu am y gorffennol.

Yn cynnwys 2 sesiwn 50 munud ac 1 sesiwn 30 munud dan arweiniad staff yr
Amgueddfa, ac un sesiwn 30 munud dan arweiniad athro. Am ddim, daperir y
sesiwn gan sefydliad partner.

Hyd: 1 awr x 2
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Datblygu'r Gymraeg

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Darllen