Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Dogfennau

Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Dogfennau

Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Arferion Nadolig Oes Fictoria

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Archebwch ein gweithdy Nadolig i ddarganfod sut oedd teuluoedd cyfoethog a tlawd ar hyd dinasoedd a threfi Cymru yn dathlu yn ystod oes Fictoria.

Cewch hefyd gwneud addurn traddodiadol i fynd yn ôl i'r dosbarth.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

 Y Cyfnod Sylfaen-Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

CA2-Gwybodaeth a Dealltwriaeth Hanesyddol

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd-Llafaredd

Y Cyfnod Sylfaen

Awyrennau, Trenau a Cheir

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch yn ôl mewn amser i gwrdd â Mr Trevithick, y dyn a ddyfeisiodd y trên stêm cyntaf, a chymryd rhan yn ei gyflwyniad bywiog. Defnyddiwch eich sgiliau datrys problem i’w helpu gyda’i broblemau peirianneg.

Cewch glywed stori syfrdanol y dyn cyntaf i ddylunio ac adeiladu awyren yng Nghymru hefyd.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Y Cyfnod Sylfaen

Geiriau ac Adenydd Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ydych chi'n hoffi ysgrifennu straeon? Dysgwch fwy am hanes rhyfeddol go iawn monoplan coch yr Amgueddfa, i’ch sbarduno i ysgrifennu’ch stori eich hun. 

Bydd Thomas Docherty, yr awdur a'r darlunydd lleol o fri, yn esbonio sut gall ffaith fod yn fan cychwyn delfrydol i chi fynd ar eich trywydd dychmygol eich hun.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Y Cyfnod Sylfaen

Môr-ladron Cymru- Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Tymor yr haf
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Dogfennau

Y Cyfnod Sylfaen

Teganau sy'n Symud

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddysgu am bob math o deganau o Oes Fictoria hyd heddiw a gweld sut mae gwahanolfathau o rym a mecanwaith yn achosi iddyn nhw symud.

Bydd cyfle i greu tegan sy’n symud i fynd yn ôl gyda chi i’r dosbarth, a defnyddio llwybr i weld casgliad yr Amgueddfa o deganau sy’n symud. Chwarae, archwilio, dysgu a
mwynhau.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Framwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.