Rydych chi yn:  >   >   > 

Prosiectau

Casgliad y Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le. Ymunwch â’r safle ac ychwanegu eich hanes chi!

http://www.casgliadywerincymru.co.uk/

Llanharan Primary School Trail

http://goo.gl/REucsN

 

Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Am ddimYn yr ysgol

Storïau Gwerin Cynheliaid Traddodiad o Gymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Fel y bu yng Nghymru draddodiad maith a chyfoethog, o'r chweched ganrif, o ysgrifennu rhyddiaith a barddoniaeth Gymraeg, felly bu bri arbennig hefyd ar adrodd storïau ar lafar. Y mae'n wir mai gwlad fechan, yn ddaearyddol, yw Cymru, rhyw 8017 milltir sgwâr wedi'i lleoli ar ochr orllewinol Prydain, gydag ychydig llai na thair miliwn o boblogaeth. Serch hynny, fe siaradwyd iaith frodorol y wlad, sef y Gymraeg (un o'r ieithoedd Celtaidd a berthyn i'r dosbarth Indo-Ewropeaidd) ers y chweched ganrif. Hi yw'r iaith fyw hynaf yn Ewrop heddiw ac y mae 21% o'r boblogaeth yn parhau i'w siarad a llawer mwy â chrap arni.

Storïau Gwerin Cynheliaid Traddodiad o Gymru
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.