Athrawon

Cyfnod Allweddol 2, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd
Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Athrawon
Am ddimSesiwn beilot

Bywyd bob dydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i brofi bywyd plentyn ysgol yn y 1890au a dysgu sut mae cyflwyno gwers fel athro o Oes Fictoria. Rhaid i athrawon sydd am archebu’r sesiwn ‘Ysgol Maestir’ dan arweiniad athro fynychu’r cwrs hwn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Athrawon
Am ddimSesiwn beilot

Celtiaid yr Oes Haearn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i ddysgu mwy am Geltiaid yr Oes Haearn yng Nghymru a chael cyfle i helpu i ddatblygu ac adeiladu Bryn Eryr, ein fferm newydd o’r Oes Haearn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes

Athrawon
Am ddimSesiwn beilot

Taflu goleuni ar y Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i wella ac ategu’ch ymweliadau yn y dyfodol gyda chwrs sydd â’r nod o fagu hyder a hybu arbenigedd yn oes y Tuduriaid a’r Stiwartiaid. Diwrnod hamddenol o weithgareddau llawn gwybodaeth, gan gynnwys: trin a thrafod gwrthrychau, deall gwisgoedd y Tuduriaid a dysgu sut mae arwain y daith ‘Ar Drywydd y Tuduriaid’. Rhaid i athrawon sydd am archebu’r sesiwn ‘Ar Drywydd y Tuduriaid’ dan arweiniad athro fynychu’r cwrs hwn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Athrawon
Am ddimSesiwn beilot

Ymweliadau rhagflas

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffoniwch ni i drefnu ymweliad rhagflas i drafod a chynllunio sut i wneud yn fawr o’ch ymweliad â Sain Ffagan.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Camerâu ac adnoddau natur

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Lawrlwythwch daflenni adnabod neu gwyliwch adar y coetir yn bwydo ar  wegamera yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/coedwig/gwylltgamerau/

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Darganfod yr Oes Haearn yng Nghymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Nodiadau cefndir o'r CD ROM 'Daranfod yr Oes Haearn yng Nghymru' cyhoeddwyd gan yr Adran Addysg.

Cysylltiadau Gwe'r Artistiaid
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Ffeithiau a chwis Ystlumod

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn ddelfrydol i ysgolion neu grwpiau sy’n gwneud gwaith project neu’n paratoi i fynd ar daith ystlumod. Yn cynnwys ffeithiau a chwis am synau ystlumod gwledydd Prydain.

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

Science