Rydych chi yn:  >   >   > 

Athrawon

Am ddimSesiwn beilot
Athrawon

Bywyd bob dydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i brofi bywyd plentyn ysgol yn y 1890au a dysgu sut mae cyflwyno gwers fel athro o Oes Fictoria. Rhaid i athrawon sydd am archebu’r sesiwn ‘Ysgol Maestir’ dan arweiniad athro fynychu’r cwrs hwn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Athrawon

Celtiaid yr Oes Haearn

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i ddysgu mwy am Geltiaid yr Oes Haearn yng Nghymru a chael cyfle i helpu i ddatblygu ac adeiladu Bryn Eryr, ein fferm newydd o’r Oes Haearn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes

Am ddimSesiwn beilot
Athrawon

Taflu goleuni ar y Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i wella ac ategu’ch ymweliadau yn y dyfodol gyda chwrs sydd â’r nod o fagu hyder a hybu arbenigedd yn oes y Tuduriaid a’r Stiwartiaid. Diwrnod hamddenol o weithgareddau llawn gwybodaeth, gan gynnwys: trin a thrafod gwrthrychau, deall gwisgoedd y Tuduriaid a dysgu sut mae arwain y daith ‘Ar Drywydd y Tuduriaid’. Rhaid i athrawon sydd am archebu’r sesiwn ‘Ar Drywydd y Tuduriaid’ dan arweiniad athro fynychu’r cwrs hwn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Athrawon

Ymweliadau rhagflas

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffoniwch ni i drefnu ymweliad rhagflas i drafod a chynllunio sut i wneud yn fawr o’ch ymweliad â Sain Ffagan.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimYn yr ysgol
Athrawon

Camerâu ac adnoddau natur

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Cnocell Fraith Fwyaf yn bwydo ar ein cnau tu fas i'r cuddfan.

Lawrlwythwch daflenni adnabod neu gwyliwch adar y coetir yn bwydo ar  wegamera yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/coedwig/gwylltgamerau/

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol
Athrawon

Darganfod yr Oes Haearn yng Nghymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Nodiadau cefndir o'r CD ROM 'Daranfod yr Oes Haearn yng Nghymru' cyhoeddwyd gan yr Adran Addysg.

Cysylltiadau Gwe'r Artistiaid
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol
Athrawon

Ffeithiau a chwis Ystlumod

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn ddelfrydol i ysgolion neu grwpiau sy’n gwneud gwaith project neu’n paratoi i fynd ar daith ystlumod. Yn cynnwys ffeithiau a chwis am synau ystlumod gwledydd Prydain.

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

Science

Dogfennau