Addysg ôl-16

Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Creu Hanes

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut mae Sain Ffagan yn newid i ddiwallu anghenion ein hymwelwyr.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddimSesiwn beilot
Addysg Oedolion, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gall ysgolion hefyd archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Byw’n Gynaliadwy: Ddoe ac Heddiw.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Casglwch dystiolaeth a thynnwch luniau i gymharu bywydau pobl yn y gorffennol a’ch bywydau chi heddiw. Ystyriwch yr effaith ar y byd o’n cwmpas a thrafodwch syniadau i greu dyfodol mwy cynaliadwy.

*Pwysig*

  • Rydym ni wrthi’n diweddaru’r llwybr hwn gan fod Tŷ Gwyrdd bellach ar gau i ymwelwyr oherwydd project ailddatblygu Sain Ffagan. Gallwch chi barhau i ddefnyddio’r llwybr ond sylwer, rydym ni wedi tynnu’r tudalennau sy’n cyfeirio at Tŷ Gwyrdd. 
  • Archebwch eich ymweliad ymlaen llaw er mwyn sicrhau fod y tai ar gael ar ddiwrnod eich ymweliad.
Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru: Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.